Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2023/24

Archív testov


Na tejto stránke nájdete archív testov z predchádzajúcich rokov. Forma a obsah testov, ktoré budete ma, môžu by iné. Viac informácií dostanete na prednáškach.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk