Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2020/21

Prednášky


Prednášky sa konajú v utorok 14.00-15.50 diaľkovo. Prvá časť prednášky prebieha odsledovaním príslušného záznamu prednášky. Diskusné častí v záznamoch prednášok môžete vynechať, čím vznikne priestor pre našu diskusiu v posledných 30 minút z času určeného na prednášku vrátane prestávky, čiže uvidíme sa naživo v čase 15.20-15.50 cez Webex, ak pri prednáške nie je stanovené inak. Záznamy diskusných častí prednášok budú sprístupňované cez Google Drive.

Ďalej na tejto stránke nájdete materiály k prednáškam, vrátane príslušnych modelov a literatúry, ktorú by ste mali preštudovať.

Po každej prednáške vo formulári uveďte, čo vám v prednáške bolo najmenej jasné. Vysvetlenie bude v najbližšej diskusii.

 1. [16. február] Prezi PDF P1: Vhľad do objektovo-orientovaného programovania
 2. [23. február] Prezi PDF P2: Polymorfizmus a objektovo-orientovaná modularizácia
 3. [2. marec] Prezi PDF P3: Návrhové vzory
 4. [9. marec] Prezi PDF P4: Grafické používateľské rozhranie a jeho oddelenie od aplikačnej logiky
 5. [16. marec] Prezi PDF P5: Štruktúrované typy údajov, generickosť a perzistencia
 6. [23. marec] Prezi PDF P6: Paralelné spracovanie, robustnosť programu a reflexia
 7. [30. marec, 15.00] P6a: Paralelné spracovanie, robustnosť programu a reflexia (pokračovanie predchádzajúcej prednášky)
 8. [6. apríl] Prezi PDF P7: Kvalitný objektovo-orientovaný návrh
 9. [13. apríl] Prezi PDF P8: Aspektovo-orientované programovanie
 10. [20. apríl] P9: Programovací jazyk C++: flexibilita a efektivita
 11. [27. apríl] P10: Programovací jazyk C#: niekoľko zaujímavých čŕt
 12. [4. máj, 14.00] Diskusia


Valentino Vranić
vranic at stuba.sk