Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2020/21

Sylabus


  1. Vhľad do objektovo-orientovaného programovania
  2. Polymorfizmus
  3. Návrhové vzory
  4. Model-View-Controller a používateľské rozhranie
  5. Štrukturované typy údajov a perzistencia
  6. Kvalitný objektovo-orientovaný návrh
  7. Paralelné spracovanie a robustnosť programu
  8. Aspektovo-orientované programovanie
  9. Programovací jazyk C++
  10. Programovací jazyk C#


Valentino Vranić
vranic at stuba.sk