Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2022/23

Skúška


Skúška bude mať formu ako minulý rok a v rokoch 2018/19 a predtým. Pozrite archív testov pre príklady.

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške budú zverejnené otázky a odpovede.

Riadny termín

Skúška, ktorá sa konala 31. mája o 10.30 vo Veľkej aule, Malej aule a U120, s kľúčom hodnotenia je zverejnená tu:

Opravný termín

Skúška v opravnom termíne, ktorá sa konala 19. júna o 10.30 v Malej aule, ako aj kľúč hodnotenia sú zverejnené tu.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk