Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2022/23

Skúška


Skúška bude mať formu ako minulý rok a v rokoch 2018/19 a predtým. Pozrite archív testov pre príklady.

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške budú zverejnené otázky a odpovede.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk