O súťaži

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich (max. dvojčlenných tímov) je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu príkladov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí plánujú prihlásiť sa na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v akademickom roku 2019/20.

ProFIIT umožní žiakom stredných škôl, ktorí už majú, alebo chcú získať skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje schopnosti v súťaži. Zároveň víťazi a úspešní riešitelia vo finále ProFIIT 2019 získajú veľký počet bonusových bodov do hodnotenia prijímacieho konania na FIIT STU pre akademický rok 2019/20.

❮❮ Plagát súťaže ❯❯

Informácie

Zadania príkladov

Zadania príkladov obsahujú opis problému, popis formátu vstupu, popis formátu výstupu, ukážkový vstup a k nemu ukážkový výstup. Riešenia čítajú vstupné údaje zo štandardného vstupu a vypíšu požadované výstupné údaje na štandardný výstup.
Viac informácii

Testovanie a hodnotenie riešení

Odovzdané programy sa v elektronickom systéme automaticky skompilujú, vykonajú a na súbore testovacích údajov sa otestuje ich vstupno-výstupné správanie. Každé odoslané riešenie sa potom buď prijme ako vyhovujúce alebo sa zamietne. Bližšie informácie sú uvedené v pravidlách súťaže.

Odporúčania

V dokumente ProFIIT - odporúčania nájdete odporúčania k súťaži. Je vhodné prečítať si ich pred začiatkom súťaže. Informácie obsiahnuté v odporúčaniach vám môžu pomôcť znížiť počet nesprávných odovzdaných riešení.

Každé kolo má príklady týkajúce sa jednej témy. Pre ilustráciu, vo finále v roku 2017 bola téma príkladov ohľadne fakultnej akcie FIITkovica v4.0. Na finále sme súťažiacim premietli video, ktoré ozrejmilo súvis so zadaniami (pdf):

Kolá súťaže

Korešpondenčné kolo

Prebieha prostredníctvom siete Internet v januári-februári 2019, počas 3 týždňov jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešia zadané príklady.

Chcem vedieť viac

Finále

Zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola (cca. 20, pričom je snaha, aby postúpili tímy čisto na základe počtu vyriešených príkladov, t.j. bez ohľadu na čas ich vyriešenia), v časovom limite budú individuálne riešiť zadané príklady.

Chcem vedieť viac

Harmonogram

  • Registrácia súťažiacich tímov až do skončenia korešpondenčného kola
  • Korešpondenčné kolo súťaže
  • Finále súťaže

Partneri súťaže


att npri eset gratex sfera unesco unicorn