Finále súťaže ProFIIT 2011

Základné informácie

Finále súťaže ProFIIT 2011 sa koná v dňoch 18. a 19. 3. 2011 v priestoroch FIIT STU.

Podobne ako v korešpondenčnom kole bude vo finále cieľom vyriešiť čo najväčší počet problémov a prostredníctvom elektronického systému pre organizáciu súťaže odovzdať správne riešenia v čo najkratšom čase. Súťaž bude trvať 5 hodín a k dispozícii bude 6 problémov.

Víťazi finále ProFIIT 2011 (úspešní riešitelia na 1. až 3. mieste) získavajú 90 bodov navyše v prijímacom konaní, čo znamená istotu prijatia na FIIT STU. Každý iný úspešný riešiteľ finále ProFIIT 2011 získava 72 bodov navyše. Úspešný riešiteľ je každý účastník finále ProFIIT 2011, ktorý vyrieši najmenej 2 problémy zo šiestich.

# Meno tímu Škola Vyriešených Celkový čas*
1 Matej Balog Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava 5 9:11:33
2 Michal Jurečko Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 2 3:35:30
3 Ondrej Mosnáček Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne 2 3:55:06
4 Romana Kapustová Gymnázium Alejová 1, Košice 2 4:14:55
5 Tomáš Babej Gymnázium Poštová 9, Košice 2 4:15:32
6 Michal Vido Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Bratislava 2 6:05:12
7 Filip Mazán Gymnázium Jána Hollého, Trnava 2 7:26:48
8 Damián Feťko Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 1 1:13:45
9 Jozef Lelič Gymnázium Poštová 9, Košice 1 1:26:38
10 László Kádek Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 1 1:34:23
11 Patrik Sopko Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 1 2:08:21
12 Michal Mitter Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec 1 2:20:08
13 Peter Kmec Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 1 2:30:08
14 Radovan Jankovič Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 1 2:30:39
15 Michal Varga SPŠE S. A. Jedlika, Nové Zámky 1 4:03:52
16 Tomáš Trungel Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 1 4:45:02
17 Matej Mužila Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany 1 4:52:35
18 Samuel Pastva Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 1 6:03:08
19 Pavol Vargovčík Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 1 6:05:23
20-30 Róbert Birkus SPŠE S. A. Jedlika, Nové Zámky 0

Ondrej Čierny Gymnázium Bilíkova, Bratislava 0

Miloslav Homer Gymnázium Poštová 9, Košice 0

Peter Petrinec Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec 0

Erik Bujna Gymnázium Jána Hollého, Trnava 0

Roman Konkoly Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 0

Patrik Majerčík Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 0

Dávid Báňai Gymnázium A.H. Škultétyho, Veľký Krtíš 0

Richard Terkovič Gymnázium L. Novomeského, Bratislava 0

Gabriel Branderský Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany 0

Matúš Lešťan Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 0

* Pre každý problém, ktorý bol nakoniec správne vyriešený, sa počítal čas od začiatku súťaže po okamih, kedy bol úspešne odovzdaný. Za každé (predchádzajúce) nesprávne odovzdanie riešenia problému sa do celkového času pre tento problém pripočítala penalizácia 15 minút. Celkový čas je potom súčtom celkových časov pre vyriešené problémy.

Program súťaže