Registrácia do súťaže ProFIIT 2011

Registrovať sa do súťaže je možné od 17.1.2011, 16:00 prostredníctvom elektronického systému pre organizáciu súťaže.

K dispozícii je

Organizátori si vyhradzujú právo neakceptovať do súťaže zaregistrované tímy, ktorých názov považujú za nevhodný.