Problémy korešpondenčného kola súťaže ProFIIT 2014

Názov problému Testovacie dáta* Riešenie Časový limit** Vysvetlenie
Pascal C/C++
Testy na ľuďoch vstup výstup pas c/cpp 2s (0.049) 2s (0.900) html
Refactoring kódu vstup výstup pas c/cpp 1s (0.002) 1s (0.007) html
Mriežka vstup výstup pas c/cpp 2s (0.319) 2s (0.530) html
Barikády vstup výstup pas c/cpp 10s (3.000) 10s (2.906) html
Opevnenie domu vstup výstup pas c/cpp 1s (0.018) 1s (0.020) html
V kanalizácii vstup výstup pas c/cpp 2s (0.635) 3s (1.397) html
Zmutovaná DNA vstup výstup pas c/cpp 3s (1.045) 3s (1.231) html
Útek vstup výstup pas c/cpp 1s (0.062) 1s (0.101) html
Votrelci vstup výstup pas c/cpp 1s (0.057) 1s (0.054) html
Cesta k cieľu vstup výstup pas c/cpp 1s (0.051) 1s (0.039) html

* Testovacie vstupy a výstupy sú v Unix-ovom formáte.

** V zátvorke je čas behu nášho riešenia.