Novinky

17.3.2010 Výsledok voľby do študentskej časti AS FIIT STU

Počet oprávnených voličov: 1023

Počet voličov, ktorý sa volieb zúčastnili: 152

Počet platných hlasovacích lístkov: 152

Za členov do AS FIIT STU kandidovali:

 • 1. Ing. Peter Pištek počet hlasov za: 55
 • 2. Martin Petruľák počet hlasov za: 54
 • 3. Bc. Andrej Fogelton počet hlasov za: 22
 • 4. Veronika Wolfová počet hlasov za: 19
 • 5. Tomáš Háber počet hlasov za: 2

Za člena AS FIIT STU bol zvolený:

Ing. Peter Pištek

11.3.2010 Voľby do Akademického senátu FIIT STU

V zmysle Zásad volieb do Akademického senátu FIIT STU (AS FIIT) zo dňa 17. 10. 2003, čl. 5 ods. 14, volebná komisia FIIT STU vypisuje voľby do AS FIIT STU v študentskej časti Akademickej obce FIIT STU na

stredu 17. 3. 2010 v čase od 9.00 do 16.00 hod

pred miestnosťou CD 300

Konečná kandidátka pre voľby v študentskej časti akademickej obce FIIT STU:

 • 1. Ing. Peter Pištek,, doktorandský stupeň
 • 2. Veronika Wolfová, bakalársky stupeň
 • 3. Bc. Andrej Fogelton, inžiniersky stupeň
 • 4. Martin Petruľák, bakalársky stupeň
 • 5. Tomáš Háber, bakalársky stupeň

Srdečne Vás pozývame k voľbám !

8.3.2010 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT STU

Akademický senát STU v súlade s § 26 ods. 1 zákona má 12 členov, z toho 8 členov má zamestnanecká časť a 4 členov má študentská časť (§ 26 ods. 2 zákona). Nakoľko 1 členovi študentskej časti skončil mandát v AS FIIT, AS FIIT STU na svojom zasadnutí dňa 25.2.2010, uznesením rozhodol o vyhlásení volieb do AS FIIT STU podľa dokumentu „Zásady pre voľby do akademického senátu FIIT STU“. Na zasadnutí sa prijalo rozhodnutie uskutočniť doplňujúce voľby

AS FIIT STU na svojom zasadnutí dňa 25.2.2010, menoval volebnú komisiu v zložení:

 • Ing. Jaroslav Abaffy - predseda
 • Bc. Celestín Černák
 • Bc. Viliam Pilarčík
 • Bc. Peter Pristaš
 • Alojz Gomola
 • Matej Gomola

Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia akademickej obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis kandidáta). Návrhy sa odovzdávajú na študijnom oddelení do 12.00 hod. dňa 11.3.2010. Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 12.3.2010.