Stretnutie KIVT po ukončení ak. roka 2002/2003 - 27.6. 2003


f007-uvod03.JPG
f010-uvod06.JPG
f013-saska02.JPG
f018-gabika01.JPG
f032-janko03.JPG
f060-pripitok04.JPG
f061-pripitok05.JPG
f062-pripitok06.JPG
f067-pripitok11.JPG
f077-sova03.JPG
f088-fiit04.JPG
f089-fiit05.JPG
f093-uprava-fiit03.JPG
f124-opekanie03.JPG
f128-opekanie07.JPG
f137-opekanie12.JPG
f138-opekanie13.JPG
f149-opekanie24.JPG
f155-opekanie30.JPG
f160-opekanie35.JPG