Stretnutie FIIT po ukončení ak. roka 2003/2004 - 25.6. 2004


004uvod.JPG
009uvod.JPG
010uvod.JPG
101gratulacie.JPG
102gratulcie.JPG
106gratulacie.JPG
107gratulacie.JPG
214po-gratulacie.JPG
403sportovci.JPG
416sportovci.JPG
501pri-ohni.JPG
503pri-ohni.JPG
505pri-ohni.JPG
506pri-ohni.JPG
511pri-ohni.JPG
513pri-ohni.JPG
514pri-ohni.JPG
520pri-ohni.JPG
521pri-ohni.JPG
531pri-ohni.JPG
551pri-ohni.JPG
556pri-ohni.JPG
560pri-ohni.JPG
563pri-ohni.JPG