Promócie absolventov bakalárskeho štúdia ak. r. 2004/05 - 21. 9. 2005


000008.JPG
000009b.JPG
000010.JPG
000010b.JPG
000011.JPG
000013.JPG
000015.JPG
000017.JPG
000018.JPG
000019.JPG
000023.JPG
000025.JPG