Úvod
Sponzori
Programový
výbor
Organizačné
zabezpečenie
Kontakt
Harmonogram
konferencie
Program
konferencie
Aktuálne
informácie
Vypracovanie
príspevku
Ocenenia

Konferencia IIT.SRC 2005 úspešne skončila

Odporúčame pozrieť program konferencie, kde je dostupný aj zborník z konferencie a zoznam ocenených.

 


Základné informácie o študentskej konferencii IIT.SRC

27. apríl 2005
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
http://www.fiit.stuba.sk/iit.src/


Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave poriada dňa 27. apríla 2005 študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie - IIT.SRC 2005. Cieľom konferencie je prezentácia výskumných projektov študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Konferencia sa uskutočňuje v troch kategóriách:
- bakalárske projekty
- magisterské projekty
- doktorandské projekty

a v rámci kategórií najmä v týchto oblastiach :
- programové a informačné systémy
- počítačové systémy a siete
- umelá inteligencia
- počítačová grafika a multimédiá.

Príspevok treba prihlásiť formou abstraktu prostredníctvom konferenčného systému a v termíne, ktorý je uvedený v položke menu harmonogram konferencie. Garantom konferencie sú členovia programového a organizačného výboru .
Kontaktnou osobou pre akékoľvek operatívne informácie je tajomníčka konferencie:

RNDr. Valéria Šimáková
E-mail: simakova@fiit.stuba.sk