Úvod
Sponzori
Programový
výbor
Organizačné
zabezpečenie
Kontakt
Harmonogram
konferencie
Program
konferencie
Aktuálne
informácie
Vypracovanie
príspevku
Ocenenia
Minulý ročník

Konferencia IIT.SRC 2006 úspešne skončila

Konferencia sa uskutočnila v stredu 26. apríla 2006.
Odporúčame pozrieť program konferencie a zoznam ocenených.


Základné informácie o študentskej konferencii IIT.SRC

IIT.SRC 2006
Informatics and Information Technologies Student Research Conference

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave organizuje dňa

 26. apríla 2006

študentskú vedeckú konferenciu
zameranú na informatiku a informačné technológie

 

Cieľom konferencie je prezentácia výskumných projektov študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.

 

Konferencia sa uskutočňuje v troch kategóriách:

  • bakalárske projekty
  • magisterské projekty
  • doktorandské projekty

 

V každej kategórii zahŕňa oblasti:

  • programové a informačné systémy
  • počítačové systémy
  • počítačové siete
  • umelá inteligencia
  • počítačová grafika a multimédiá
  • webové technológie

 

Forma prezentácie
Projekty sa prezentujú formou príspevku anglickom jazyku v rozsahu max. 8 strán.


Harmonogram IIT.SRC 2006

28. 2. 2006       -    zaslanie abstraktu

5. 3. 2006         -    zaslanie príspevku

4. 4. 2006         -     odovzdanie príspevku na tlač

26. 4. 2006       -     prezentácia príspevkov