iPhone Developer Program - FIIT STU Bratislava

Utorok 3.5. 2011 o 18:30 v AB 150 - Seminár sa nekoná.


Seminár bude v utorky o 18:30 v D124, na úvodnom stretnutí 1. marca 2011 spresníme témy, ktoré nás zaujímajú.


Od 1. marca 2011 pokračujeme v seminári, predbežný termín našich stretnutí je každý utorok o 18:00, alternatívny termín je každá streda o 14:00, miestnosť bude upresnená. Témy seminára budú zamerané na iOS platformu, ale v istej miere sa budeme venovať aj iným platformám (Android, Bada, Symbian, Windows Phone), podľa záujmu. Záujemci, napíšte mi na (michal.cernansky@FIIT.stuba.sk) a vyjadrite s aprosím k termínom stretnutí.


Seminár - zimný semester 2010/2011

Streda 15.12. 2010 o 18:00 v AB 150


Streda 8.12. 2010 o 18:00 v AB 150


Streda 1.12. 2010 o 18:00 v AB 150


Streda 24.11. 2010 o 18:00 v AB 150


Streda 17.11. 2010 o 18:00 v AB 150 - štátny sviatok - seminár sa nekoná.


Streda 20.11. 2010 o 18:00 v AB 150 - úvodné stretnutie


Seminár - úvodné stretnutie

V stredu 10.11. 2010 o 18:00 v AB 150

V rámci programu pripravujeme úvodné stretnutie so záujemcami, a stretnutia budú pokračovať seminárom, na ktorom sa budeme spolu učiť programovať pre iPhone. Prvé stretnutie je naplánované na stredu 10. novembra o 18:00 v AB150. Na stretnutí aj na semiároch radi privítame všetkých záujemcov z FIIT aj FEI a aj záujemcov z iných fakúlt či mimo akademickej obce. Účasť nie je spoplatnená.

Máte vlastný rozpracovaný alebo dokončený projekt pre iOS alebo inú mobilnú platformu? Pripravte si kratučkú prezentáciu (napr. 3 slajdy, pdf formát, alebo na Vašom počítači prezentácia aplikácie v simulátore) a na konci stretnutia dostanete priestor.

Vitajte

Fakulta informatiky a informačných technológií sa zapojila do programu spoločnosti Apple určeného na podporu vývoja pre platformu iPhone (iPhone Developer Program, iPDP). Tento program umožňuje študentom a zamestancom fakulty vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia iPhone, iPod Touch a iPad a ich distribúciu prostredníctvom internetového portálu AppStore. Bližšie informácie získate od koordinátora projektu Ing. Michala Čerňanského, PhD. (michal.cernansky@FIIT.stuba.sk). Prípadné ďalšie aktivity (prezentácie, semináre a pod.) budú závisieť od záujmu študentov a pracovníkov fakulty. Informácie o programe iPDP budú zverejňované na stránke www.FIIT.stuba.sk/iPhone.

Cieľ programu

Cieľom programu iPDP je umožniť študentom získať skúsenosti s vývojom aplikácií pre mobilné zariadenia aj v rámci vyučovacieho procesu. Program tiež študentom umožní získať a zdokonaliť ich skúsenosti súvisiace s vývojom pre platformu Mac OS.

Možnosti programu

Proces vývoja a distribúcia aplikácií pre platformu iPhone OS je spoločnosťou Apple do značnej miery kontrolovaný. Oficiálnym kanálom umožňujúcim inštaláciu aplikácií je internetový portál AppStore. Každá aplikácia umiestňovaná do AppStore musí byť digitálne podpísaná súkromným kľúčom certifikátu vydanom certifikačnou autoritou spoločnosti Apple. Nielen distribúcia, ale aj testovanie aplikácie na zariadení si vyžaduje jej digitálne podpísanie. Členovia programu iPDP majú možnosť získať certifikát umožňujúci testovanie aplikácií na reálnych zariadeniach.

Program teda umožňuje:

Aplikácie umiestnené na portál AppStore v rámci členstva fakulty v programe iPDP budú šírené pod hlavičkou fakulty.

V rámci programu bude tiež možné si zapožičať zariadenie hlavne za účelom otestovania vytvorenej aplikácie.

Ako sa zapojiť

Študenti, ktorí majú záujem sa zapojiť do programu iPDP prostredníctvom študentskej práce (BP, DB, tímový projekt, semestrálny projekt) musia kontaktovať pracovníka fakulty - vedúceho študentského projektu a dohodnúť si tému. Študenti, ktorí majú záujem v rámci odborného praktika prispieť k fungovaniu tejto iniciatívy sú tiež vítaní. Prostredníctvom programu je tiež možné riešiť projekty nad rámec povinného vyučovacieho procesu. V prípade záujmu neváhajte a kontaktujte koordinátora projektu Ing. Michala Čerňanského, PhD. mailom (michal.cernansky@fiit.stuba.sk) alebo osobne.