FIIT - STU

Rozvrh skúšok
akademický rok 2019/2020

Upozornenie: Skúšky z predmetov, ktoré sú v pohľade "miestnosti" vyznačené v posledných stĺpcoch - počítače - sa budú zrejme konať v niektorej počítačovej učebni (napr. ACPU, PU1, DIGILAB).

pričom:
a kde: (ak skúšajúci nestanovia iné časy konania jednotlivých skúšok)

1.beh od 7.30 do 10.15
2.beh od 10.30 do 13.15
3.beh od 13.30 do 16.15
4.beh od 16.30 do 19.15

Ivan Kollár

FIIT STU v Bratislave
e-mail: ivan.kollar@stuba.sk