Projekty reálneho sveta naprogramované v jazyku Lisp

Niekoľko príkladov reálnych projektov vyvinutých s použitím funkcionálnych programovacích jazykov

NASA
AMD
Použitie lispu v biologickom výskume
Emac
AutoCAD


 • NASA

  NASA použila lisp vo viacerých svojich projektoch:

  • Plánovač misie Mars PathFinder

   Pred a počas misie Mars Pathfinder prebiehalo plánovanie s použitím systému vytvoreného Algero CL. Tento plánovací systém pomáhal vedcom zvažovať nové údaje prichádzajúce z Mars PathFinder-a a podľa nich meniť plán misie v reálnom čase.

   Boli schopní reagovať na nové informácie o stave sondy počas misie a preplánovať operačné stratégie. Schopnosť práce v reálnom čase hralo dôležitú úlohu v celkovom úspechu misie. Taktiež umožnila aby PathFinder bol schopný pracovať dlhšie ako bola očakávaná životná doba zariadenia a tak poslať viac údajov ako sa predpokladalo.

  • Projekt Deep space 1

   V projekte Deep space 1 (sonda vyslaná do vesmíru za účelom vyskúšania nových technológií) bol vyskúšaný Remote Agent - prvý umelo inteligentný softvér, ktorý v histórií ovláda vesmírnu sondu. Viac ako tri dni Remote agent ovládal Deep space 1. Softvér musel diagnostikovať a opravovať chyby, bol schopný plánovať a vykonávať rôzne aktivity len na základe všeobecných pokynov zo zeme.

   Remote agent dostával príkazy na vysokej úrovni, ako napríklad "komunikuj so zemou podľa dohodnutého časového rozpisu" alebo "použi hlavný motor koľko bude potrebné aby si zostal na požadovanej trajektórii". Počas testu vedci simulovali aj chyby systému na ktoré musel Remote agent reagovať napríklad zmenou prideľovanie energie systémom sondy.

Užitočné odkazy:
Plánovač misie Mars PathFinder
Jet Propulsion Laboratory
Remote Agent
 • AMD

  Firma AMD využila lisp na vytvorenie generátora testov pre verifikáciu návrhu procesorov.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka AMD
 • Použitie lispu v biologickom výskume

  Dnešný pokrok v bioinformatike, významne podporený kompletizáciou ľudského genómu, vytvoril veľké množstvo dát. V nasledujúcom čase bude potrebné tieto dáta dostatočne preskúmať.

  Na združenie vedcov pracujúcich v oblasti biológie používajúcich lisp vzniklo miesto na internete nazvané biolosp.org. Toto miesto vzniklo na podporu aplikácií vytvorených v lispe pre bionformatiku. Táto časť vedy sa rýchlo rozvíja smerom k znalostno orientovaným systémom skôr než smerom jednoduchého spracovania dát.

  Táto stránka poskytuje aj zdrojové texty používané v bioinformatike ako napríklad bioinformatické výpočty, komunikáciu medzi lispom a databázami.

  Užitočné odkazy:
  Stránka venujúca sa využitiu lispu v biológií
 • Emacs

  Jeden z dvoch najpoužívanejších textových editorov pod systémom Unix (druhý je vi). Jeho jadro tvorí interpreter pre Emacs Lisp - lisp s podporou editovania textu. Jeho hlavnou výhodou je rozširovateľnosť s pomocou Elisp-u. Týmto spôsobom môže napríklad slúžiť aj ako web prehliadač, kalendár, kalkulačka.

  Užitočné odkazy:
  GNU Emacs
 • AutoCAD

  V systéme AutoCAD je možné vytvárať makrá v Auto Lispe. Makrá môžu napríklad manipulovať s výkresom, zisťovať jeho vlastnosti alebo ho modifikovať.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka AutoCAD