Manažment v softvérovom inžinierstve Zborník esejí

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia bol predstavený koncept softvérového inžinierstva, ktorého výsledkom bolo zavedenie štandardných princípov a postupov pri vývoji softvéru. K softvérovému inžinierstvu neodmysliteľne patrí aj manažment. V dobe, v ktorej sa do každého väčšieho, či menšieho podniku nasadzujú softvérové riešenia a dopyt v tejto oblasti prevyšuje ponuku, význam manažmentu prudko narastá. Úsilie, vynaložené na tvorbu softvéru, sa dá efektivizovať rozumným riadením. Preto moderný softvérový inžinier musí mať dostatočné poznatky a prehľad nielen v oblasti technickej, ale aj manažérskej.

Zborník obsahuje eseje, ktoré vytvorili študenti v rámci predmetu Manažment v softvérovom inžinierstve. Ponúkajú pohľad na dané témy a rozširujú ich o vlastné názory a skúsenosti. Opisujú ich ako potenciálni manažéri v softvérovom inžinierstve, rozširujúc si vlastné obzory v oblasti. Eseje sú usporiadané abecedne a vždy je prístupný index autorov. Sú rozdelené do štyroch skupín.

V rámci predmetu Manažment v softvérovom inžinierstve boli vytvorené aj knižné publikácie z esejí všetkých štyroch skupín. Publikácie pozostávajú z esejí, ktoré sú usporiadané do logického celku a čitateľovi ponúkajú ucelený pohľad na manažment v softvérovom inžinierstve.

Prajeme Vám príjemný zážitok pri čítaní.