Princípy softvérového inžinierstva

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Princípy softvérového inžinierstva. Pozrite si prosím

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetu Princípy softvérového inžinierstva!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na prednáškach a stretnutiach k projektu. Ak vám napadne niečo, čo by na tejto stránke ešte malo byť alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite sa (na prednáške alebo najlepšie mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk).

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 22.6. 2017
  • Celkové výsledky po opravnom termíne sú v akademickom informačnom systéme.
  • Písomky k nahliadnutiu budú 27.6. 2017 o 15.15 v respíriu na 2. poschodí. Prosím o dodržanie času.
 • 13.6. 2017
  • Výsledky predmetu po prvom termíne skúšky sú v AIS.
  • Písomky si budete môcť pozrieť v stredu 14.6. 2017 o 16:00 v respíriu na 2. poschodí, prosím o dodržanie času.
 • 10.6. 2017
  • Výsledky predmetu po prvom termíne skúšky zverejním v AIS najnesjkôr 13.6. 2017 (zrejme neskoro v noci, keďže sú štátnice, takže to bude možno aj v prvých ranných hodinách 14.6.2017) pokiaľ nezasiahne vyššia moc.
   Nie je to jednoduché, keďže aktuálne prebieha oponovanie záverečných prác, štátne skúšky. Toto všetko berie významne viac pracovného času ako je štandardný pracovný čas. Zároveň chcem urobiť dva prechody písomkami, aby každý dostal najlepšiu známku aká zodpoveda tomu, čo napísal, keďže je to vyhodnotenie našej celosemestrálnej práce.
  • Písomky si budete môcť pozrieť v stredu 14.6. 2017 o 16:00 v respíriu na 2. poschodí.
  • Opravný termín skúšky bude v pondelok 19.6.2017 o 10:30 vo Aule Magna.
 • 28.5. 2017
  • V AIS je hodnotenie semestra a aj projektu. Na základe podmienok získania zápočtu máte aj zapísané zápočty.
   • V hárku projekty je aj vyhodnotenie jednotlivých kontrolných bodov.
   • V poslednom stĺpci hárku projekty sú získané body za projekt.
   • Celkovo získané body za semester sú v hárku semester. Na zápočet bolo treba získať minimálne 20 bodov.
  • Na skúške budú aj otázky z knihy Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach a z ALEFu. Oceníme, keď nám pošlete spätnú väzbu - akékoľvek konštruktívne poznámky, opravu chýb mailom alebo priamo v pdf dokumente.
  • Skúška bude 1.6. 2017 o 10:30. Doba trvania záverečnej písomky - 2 hodiny. Držím palce s prípravou.
  • Pozrite si rozdelenie do miestností na skúšku (pre tých, ktorí majú zápočet).
   Miestnosti a aj čas začiatku prosím dodržať.
  • [!!!] Podmienkou úspešného ukončenia predmetu je získanie z časti "modelovanie" na záverečnom teste aspoň 50% bodov, t.j. 10 bodov z 20, ktoré budú za túto časť, ktorá bude v písomke jasne vyznačená.
 • 22.5. 2017
       Pri učení odporúčam používať plagát Artefakty vo vývoji softvéru. Cieľom plagátu je pomôcť pri vytváraní "big picture" časti disciplíny softvérové inžinierstvo zameranej na vývoj softvéru. Obrázok disciplíny každý úspešný inžinier, ktorý má niečo spoločné so softvérovým inžinierstvom musí v určitej miere mať, čím lepší obrázok, tým je inžinier lepší - úspešnejší. Čím skôr sa podarí tento obrázok vytvoriť, tým budete úspešnejší. Podľa skúseností, toto človek pochopí poriadne až neskôr v praxi, ale predsa len sa to dá už teraz významne zlepšiť. Tento plagát môže každému, kto chce byť lepší, pomôcť.

  • Pýtajte sa, odpovedajte si navzájom aj vy na askalote - budeme sledovať a uporavovať, komentovať - výrazne si môžete tým pomôcť na skúške.
  • stále trénujte a rozmýšľajte pri tom
   • máte viditeľné všetky otázky
   • ak zistíte nejakú chybu alebo nejasnosť komentujte
   • rozmýšlajte a nememorujte sa otázky a odpovede - budem čerpať k otázkam na skúšku z Alefu, ale nebudem dávať priamo zhodné otázky
 • 19.5. 2017
  • Kto ešte nevyplnil, je tu možnosť zistiť o sebe viac prostrednictvom osobnostného dotazníka. Tí, ktorí vyplnia dotazník do 26.5.2017 budú súčasťou sumarizácie za vašu kohortu, ktorú potom týmto študentm sprístupníme (mailom alebo na prvom termíne skúšky).
  • Tu sú ešte nejaké ďalšie odkazy na zaujímavé materiály:
  • PROJEKTY A ZÁPOČET
   • Hodnotenie projektov a zároveň informácia o tom, či ste získali zápočet (ak nezasiahne vyššia moc) budú známe najneskôr 29.5. 2017.
   • Hodnotenie projektov je konečné, môžete konzultovať v prípade potreby s vašimi vyučujúcimi 30.5. 2017, utorok o 15.30 v ich pracovniach (pokiaľ ste nedohodli priamo iné miesto).
   • Informácia o získaní zápočtov v AIS bude do piatka 26.5. 2017.
  • SKÚŠKA
   • Skúška bude vo štvrtok 1.6. 2017 o 10:30. Dĺžka záverečnej písomky - 2 hodiny.
 • 30.4. 2017
  • Doplnila som krátky obsah poslednej prednášky.
  • Ako si vybrať programovací jazyk, ktorý prežije?
  • Štúdium
  • PROJEKT

  • Dôležité je urobiť čo najlepšiu revíziu v ostávajúcom čase!
  • Prosím pozorne prečítať pokyny k odovzdaniu projektu a aj ich dodržať.
   • Všetci odovzdajú najneskôr V UTOROK 16.5.2017, do 23:59.
   • [!!!] Každá dvojica odovzdá jeden zip, v ktorom budú všetky požadované dokumenty - wordovský dokument, v ktorom je dokumentácia projektu so všetkými požadovanými prílohami a projekt v EA umiestnené do adresára pomenovaného tak ako je uvedené nižšie.
  • Kto neodovzdá projekt do utorka 16.5.2017 23:59 a vytlačený podľa dohody s cvičiacim, najneskôr však do štvrtka 18.5.2017, 15:00, nezíska zápočet. Neskoré odovzdanie vytlačenej verzie sa postihuje znížením o 2 body, čo môže viesť aj k tomu, že zápočet nezískate, lebo budete mať málo bodov. Preto prosím dodržať termín odovzdania.
  • POKYNY K ODOVZDANIU PROJEKTU

  • projekt treba odovzdať takto:
   • modely EA v takmer finálnom stave treba "predbežne odovzdať" na poslednom stretnutí
   • dokumentáciu k projektu vrátane modelov do určeného termínu do AIS - miesto odovzdania PROJEKT-CV12.
  • predbežné odovzdanie modelov v EA na poslednom stretnutí znamená, že
   • každá dvojica predvedie model cvičiacemu (pri počítači, aby bolo jasné, že tam je všetko čo tam má byť a aby bolo jasné, že sa v tom obaja riešitelia vyznajú); je vhodné sústrediť sa na revízie v poslednom kontrolnom bode
  • odovzdanie dokumentácie k projektu znamená, že
   • elektronickú verziu dokumentu a projektu v EA (dohromady ako jeden zip súbor, ktorý v sebe obsahuje adresár s požadovanými súbormi - projekt v EA, doc a pdf) odovzdáte naraz do AIS najneskôr do stanoveného termínu - utorok 16.5.2017, 23:59
   • meno zip súboru a aj adresára s dokumentami, ktorý je v ňom na hlavnej úrovni, bude obsahovať priezviská študentov v skupine v tvare: <priezvisko1>-<priezvisko2>_psi2017
   • odovzdanie do AIS spraví vždy len jeden študent z dvojice; ak odovzdajú z neznámych dôvodov obaja, je nutné aby odovzdali rovnaké súbory
   • tlačenú verziu dokumentu odovzdať v termíne, ktorý stanoví váš učiteľ, najneskôr vo štvrtok 18.5.2017 do 15:00 (tlačí sa vždy len doplnok z predchádzajúcej verzie, teda treba odovzdať projekt s poznámkami učiteľa, netlačte to celé znovu; nová tlač len vtedy, ak tam boli významné zmeny - dohodnite s vašim učiteľom na poslednom cvičení)
  • odovzdanie AIS
   • starostlivo vytvorený a pomenovaný zip súbor vložíte do miesta odovzdania s názvom PROJEKT-FINAL a PROJEKT-FINAL-KOPIA, nezabudnite odovzdať a potvrdiť odovzdanie a vhodne manažovať riziká aj v súvislosti s neočakávanými udalosťami vrátane nesynchronizovaných vaších hodín a hodín v AIS.
  • prípadné ďalšie pokyny podľa toho, čo vám povedia vaši učitelia
 • 22.4. 2017
  Vo štvrtok 27.4.2017 pozývame všetkých na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2017. Bude zaujímavý program, okrem pozvanej prednášky o "tekutých" (liquid) webových aplikáciách, čo bude určite inšpiratívne pre každého kto chce vedieť o najnovších trendoch vývoja webových aplikácií, príďte pozrieť určite aké projekty majú vaši spolužiaci - môžete s nimi diskutovať, povyzvedať sa ako to je riešiť bakalársky projekt...

 • Je to NAŠA konferencia, preto verím, že každý aspoň na chvíľu príde a niečo si vyberie.
 • Stále trénujte
  • na skúške budú aj otázky z ALEFu
  • prosím, aby ste nám dali spätnú väzbu ak nájdete nejakú otázku v ALEFe naformulovanú nezrozumiteľne, chybne alebo akékoľvek ďalšie postrehy; oceníme aj pochvalu - ALEF vyrobili vaši spolužiaci, pracovali na tom aj vo voľnom čase s cieľom priniesť niečo nové, prospešné a aj ako základ pre ďalšie projekty
 • Odporúčam študovať materiály k metódam tvorby softvéru
 •        

 • 14.4. 2017
  • Pridala som materiály k prednáškam v 9. týždni. Je tam aj veľmi užitočné video k detailnej analýze prípadu použitia pomocou sekvenčných diagramov, prezentácia k stavovým diagramom a pozvané prednášky k výberu programovacích jazykov a testovaniu.
 • 10.4. 2017
  • V stredu 12.4. budú dve pozvané prednášky:
   • Ján Suchal: Vybrané témy z implementácie webových aplikácií
   • Tomáš Kramár: Testovanie a nasadzovanie webových aplikácií
  • Našu poslednú prednášku som na základe hlasovania presunula na pondelok 24.4. 2017 o 11:00.
 • 9.4. 2017
 • 2.4. 2017
 • 26.3. 2017
 • 21.3. 2017
 • 8.3. 2017
 • 3.3. 2017
  • Pridala som informáciu slajdy a videa k prednáškam v treťom týždni
  • Štúdium:
   • Pozrite si materiály k modelovaniu prípadov použitia. Užitočný je najmä prvý zdroj v zozname. Je tu aj odkaz na výbornú pomôcku - útlu knižočku: The Elements of UML 2.0 Style. Cambridge University Press, 2005.
   • Čítajte aj našu knižku otázok a odpovedí, ak máte k hocičomu poznámky, tak to píšte do pdf dokumentu alebo hocijako inak a na konci semestra radi od vás tieto poznámky uvidíme.
  • Pozorne čítajte informácie k projektu a veďte si projektový denník - každý individuálne, zapisujte si tam prípravu na stretnutia a aj poznámky zo stretnutia.
 • 28.2. 2017
 • 27.2. 2017
  • Vstupný test:
   • prvý bude už tento týždeň
   • tí čo boli na prednáške, robili si poznámky a podľa toho študovali, by to mali zvladnuť hravo, neskôr to môže byť trošku náročnejšie
   • na to, aby ste boli úspešní na vstupnom teste musíte sa prihlásiť na stroje v učebni
 • 22.2. 2017
 • 20.2. 2017
  • Pridala som slajdy k prednáške v druhom týždni - aj slajdy a sľúbené video ku praktickej časti.
  • Prvý vstupný test bude v 3. týždni semestra.
  •    Odpovedajte na otázky a komentujte.
   Prihláste sa ako do AIS. Vašu aktivitu zohľadníme aj v rámci bodov za aktivitu.
  • Niekoľko dobrých rád
   • Čítajte knihu Jakub Šimko, Marián Šimko, Mária Bieliková: Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. 2017. Dôležité najmä na začiatku semestra. Na prednáške len v krátkosti spomeniem vybrané dôležité veci z knižky, aby ste sa vedeli zorientovať a vyhodnotiť ich dôležitosť. Predpokladám pri tom, že už ste aspoň letmo tie veci čítali.
   • Tie veci vyzerajú jednoducho, ale ak si uvedomíte, že sa máte samostatne k nim vyjadriť (nie bifľovať sa presné znenia), tak to také ľahké nebude.
  • Projekt:
   • Starostlivo čítajte informácie na stránke predmetu, najmä k projektu. Pracujte najmä s príkladom dokumentu, z ktorého budú ukážky na každej prednáške a s harmonogramom projektu.
   • Neprehliadnite nutné podmienky úspešnosti projektu.
   • Aby ste mohli pracovať na cvičeniach a tiež úspešne zvládnuť vstupné testy, ktoré sú podmienkou účasti na cvičení, treba sa vedieť prihlásiť na stroje v učebni. Preverte si, či máte fungujúce konto do Windows domény učebne (čiže napríklad v učebniach CPU, PU1, DIGILAB, UXCLASS), ak nie, tak urobte čo najskôr opatrenia (bližšie info: http://www.cvks.fiit.stuba.sk/heslo.html).
  • Pýtajte sa, odpovedajte si navzájom aj vy na askalote - aj my sa posnažíme odpovedať a riešiť nedorozumenia.
 • 17.2. 2017
  • Pridala som krátku sumarizáciu prvého stretnutia k projektu a úloh do budúcej prednášky.
  • Pozrite si témy na projekt podľa vášho zaradenia do skupiny, resp. podľa času vášho cvičenia.
  • Je prístupný dokument, do ktorého prosím zaznačiť rozdelenie do dvojíc. Máte tam v druhej záložke aj informáciu o zložení skupín v AIS. Prosím, aby sa každý zapísal len do tej skupiny, ktorú má pridelenú v AIS (deň a čas).
  • Editovanie bude povolené do stredy 15.2.2017. Potom pridelím dvojice k cvičiacim a budete si môcť vyjadriť záujem o tému.
  • V stredu je tutorial k Enterprise Architect. Tutorial bude viesť Karol Rástočný. Veľmi odporúčam prísť každému.
 • 12.2. 2017
  • Pozrite si podrobné informácie k predmetu Princípy softvérového inžinierstva. Informácie budem postupne dopĺňať.
  • [!!!] V pondelok, 13.2. 2017 o 11:00 je cvičenie.
   Účasť na tomto stretnutí (označené ako 1c) podobne ako aj na ostatných je povinná (bude sa kontrolovať) a je podmienkou k získaniu zápočtu.

   V prvom týždni cvičenia v termínoch podľa rozvrhu nie sú.
 • 7.2. 2017
  • Na projekte budete pracovať po dvojiciach, preto odporúčam pri výbere rozvrhu túto skutočnosť zohľadniť.
 • to Homepage to Teaching to the Top

  Home
  Research
  Projects
  Publications
  Books
  SCM
  Teaching
  Links
  Last updated:
  Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
  Design © 2oo1 KoXo