Princípy softvérového inžinierstva

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Princípy softvérového inžinierstva. Pozrite si prosím

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetu Princípy softvérového inžinierstva!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na prednáškach a stretnutiach k projektu. Ak vám napadne niečo, čo by na tejto stránke ešte malo byť alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite sa (na prednáške alebo najlepšie mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk).

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 18.6. 2018
  • Výsledky predmetu po opravnom termíne skúšky budú v AIS 25.6. 2018 večer, ak nezasiahne vyššia moc.
  • Písomky si budete môcť pozrieť v utorok 26.6. 2018 o 16:00 v respíriu na 2. poschodí, prosím o dodržanie času.
 • 12.6. 2018
  • Výsledky predmetu po prvom termíne skúšky sú v AIS.
  • Písomky si budete môcť pozrieť v stredu 13.6. 2018 o 18:00 v respíriu na 2. poschodí, prosím o dodržanie času.
 • 4.6. 2018
  • Všetci ste vítaní na finále súťaže TP CUP - už vo štvrtok 7.6.2018 vo Veľkej aule (v čase 9:00-11:00). Uvidíte aké zaujímavé projekty riešia študenti inžinierskeho štúdia v predmete Tímovy projekt v krátkych prezentáciách všetkých tímov - akčné prezentácie, nápady a skvelá torta pre všetkých.
  • Hlasujte za najlepší semifinálový tím - krátke videá semifinalistov
 • 29.5. 2018
  • Výsledky predmetu po prvom termíne skúšky zverejním v AIS najnesjkôr 12.6. 2018 (zrejme neskoro v noci, keďže sú štátnice) pokiaľ nezasiahne vyššia moc.
   Nie je to jednoduché, keďže aktuálne prebieha oponovanie záverečných prác, štátne skúšky. Toto všetko berie významne viac pracovného času ako je štandardný pracovný čas. Zároveň chcem urobiť dva prechody písomkami, aby každý dostal najlepšiu známku aká zodpoveda tomu, čo napísal, keďže je to vyhodnotenie našej celosemestrálnej práce.
  • Písomky si budete môcť pozrieť v stredu 13.6. 2018 o 18:00 v respíriu na 2. poschodí.
  • Opravný termín skúšky bude v pondelok 18.6.2018 o 10:30 vo Aule Magna.
 • 23.5. 2018
  • Skúška bude 28.5. 2018 o 10:30. Doba trvania záverečnej písomky - 2 hodiny. Držím palce s prípravou.
  • Pozrite si rozdelenie do miestností na skúšku (pre tých, ktorí majú zápočet).
   Miestnosti a aj čas začiatku prosím dodržať.
  • [!!!] Podmienkou úspešného ukončenia predmetu je získanie z časti "modelovanie" na záverečnom teste aspoň 50% bodov, t.j. 10 bodov z 20, ktoré budú za túto časť, ktorá bude v písomke jasne vyznačená.
 • 21.5. 2018

  • V AIS je hodnotenie semestra a aj projektu. Na základe podmienok získania zápočtu máte aj zapísané zápočty.
   • V hárku projekty je aj vyhodnotenie jednotlivých kontrolných bodov.
   • V poslednom stĺpci hárku projekty sú získané body za projekt.
   • Na zápočet bolo treba získať minimálne 20 bodov.
  •      Pri učení odporúčam používať plagát Artefakty vo vývoji softvéru. Cieľom plagátu je pomôcť pri vytváraní "big picture" časti disciplíny softvérové inžinierstvo zameranej na vývoj softvéru. Obrázok disciplíny každý úspešný inžinier, ktorý má niečo spoločné so softvérovým inžinierstvom musí v určitej miere mať, čím lepší obrázok, tým je inžinier lepší - úspešnejší. Čím skôr sa podarí tento obrázok vytvoriť, tým budete úspešnejší. Podľa skúseností, toto človek pochopí poriadne až neskôr v praxi, ale predsa len sa to dá už teraz významne zlepšiť. Tento plagát môže každému, kto chce byť lepší, pomôcť.

  • Pýtajte sa, odpovedajte si navzájom aj vy na askalote - budeme sledovať a uporavovať, komentovať - výrazne si môžete tým pomôcť na skúške.
 • 20.5. 2018
  • Kto ešte nevyplnil, je tu možnosť zistiť o sebe viac prostrednictvom osobnostného dotazníka. Tí, ktorí vyplnia dotazník do 28.5.2018 budú súčasťou sumarizácie za vašu kohortu, ktorú týmto študentm sprístupníme.
  • Tu je ešte odkaz na zaujímavý materiál na budúce čítanie (na skúške priamo z nich ale nebude nič):
   • Fred Brooks: The Mythical Man Month - eseje na témy manažmentu softvérových projektov - eseje vnikli pred viac ako 30 rokmi a väčšina je stále aktuálna
  • PROJEKTY A ZÁPOČET
   • Hodnotenie projektov a zároveň informácia o tom, či ste získali zápočet (ak nezasiahne vyššia moc) budú známe najneskôr 22.5. 2018.
   • Hodnotenie projektov je konečné, môžete konzultovať v prípade potreby s vašimi vyučujúcimi 23.5. 2018, streda o 13.00 v ich pracovniach (pokiaľ s vami cvičiaci nedohodne priamo iné miesto a čas).
   • Informácia o získaní zápočtov v AIS bude najneskôr do utorka 22.5. 2018.
  • SKÚŠKA
   • Skúška bude v pondelok 28.5. 2018 o 10:30. Dĺžka záverečnej písomky - 2 hodiny.
 • 28.4. 2018
  • Doplnila som krátky obsah poslednej prednášky.
  • Ako si vybrať programovací jazyk, ktorý prežije?
  • Štúdium
  • PROJEKT

  • Dôležité je urobiť čo najlepšiu revíziu v ostávajúcom čase!
  • Prosím pozorne prečítať pokyny k odovzdaniu projektu a aj ich dodržať.
   • Všetci odovzdajú najneskôr V PIATOK 11.5.2018, do 23:59.
   • [!!!] Každá dvojica odovzdá jeden zip, v ktorom budú všetky požadované dokumenty - wordovský dokument, v ktorom je dokumentácia projektu so všetkými požadovanými prílohami a projekt v EA umiestnené do adresára pomenovaného tak ako je uvedené nižšie.
  • Kto neodovzdá projekt do piatka 11.5.2018 23:59 a vytlačený (ak je taká požiadavka zo strany vášho učiteľa) do pondelka 14.5.2018 v čase podľa dohody s učiteľom, nezíska zápočet.
  • POKYNY K ODOVZDANIU PROJEKTU

  • predbežné odovzdanie modelov v EA na poslednom stretnutí znamená, že
   • každá dvojica predvedie model cvičiacemu (pri počítači, aby bolo jasné, že tam je všetko čo tam má byť a aby bolo jasné, že sa v tom obaja riešitelia vyznajú); je vhodné sústrediť sa na revízie v poslednom kontrolnom bode
  • odovzdanie dokumentácie k projektu znamená, že
   • elektronickú verziu dokumentu a projektu v EA (dohromady ako jeden zip súbor, ktorý v sebe obsahuje adresár s požadovanými súbormi - projekt v EA, doc a pdf) odovzdáte naraz do AIS najneskôr do stanoveného termínu - piatok 11.5.2018, 23:59
   • meno zip súboru a aj adresára s dokumentami, ktorý je v ňom na hlavnej úrovni, bude obsahovať priezviská študentov v skupine v tvare: <priezvisko1>-<priezvisko2>_psi2018
   • [!!!] starostlivo vytvorený a pomenovaný zip súbor vložíte dvakrát do miesta odovzdania s názvom
    • PROJEKT-FINAL a
    • PROJEKT-FINAL-KOPIA,
    • nezabudnite odovzdať a potvrdiť odovzdanie a vhodne manažovať riziká aj v súvislosti s neočakávanými udalosťami vrátane nesynchronizovaných vašich hodín a hodín v AIS.
   • odovzdanie do AIS spraví vždy len jeden študent z dvojice; ak odovzdajú z neznámych dôvodov obaja, je nutné aby odovzdali rovnaké súbory
   • tlačenú verziu dokumentu, pokiaľ ju váš učiteľ vyžaduje, odovzdať v termíne, ktorý stanoví váš učiteľ, najneskôr v pondelok 14.5.2018 v čase, ktorý si dohodnete s vaším učiteľom
  • prípadné ďalšie pokyny podľa toho, čo vám povedia vaši učitelia
 • 22.4. 2018
 • 15.4. 2018

  • V utorok 17.4.2018 pozývame všetkých na odovzdanie čestného doktorátu Dr.h.c. prof. Bebovi White (SLAC, Stanfordova univerzita) - Mýtna ul. 10.00-11.30)
  • V stredu 18.4.2018 je náš deň - deň študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2018.

   Bude zaujímavý program, okrem pozvanej prednášky o inteligentných používateľských rozhraniach, čo bude určite inšpiratívne pre každého kto chce vedieť o najnovších trendoch interakcie človeka s aplikáciami, príďte pozrieť určite aké projekty majú vaši spolužiaci - môžete s nimi diskutovať, povyzvedať čo sa im v rámci bakalárskeho projektu podarilo...
  • Je to NAŠA konferencia, preto verím, že každý aspoň na chvíľu príde a niečo si vyberie.
  • V tento deň, ktorý je dňom FIITky oslavujeme aj 55 výročie informačných technológií na STU a 15 výročie FIIT - príďte a dozviete sa niečo o histórii a tiež niečo od čestného doktora STU prof. Beba Whita (Stanford) a vo štvrtok 19.4. bude mať prednášky na aktuálne témy - Cryptocurrencies and Blockchain, ktorých sa môžete zúčastniť.
  •        
 • 13.4. 2018
  • V pondelok 16.4. bude pozvaná prednáška:
   • Tomáš Kramár: Testovanie a nasadzovanie webových aplikácií
 • 9.4. 2018
 • 31.3. 2018
 • 22.3. 2018
 • 20.3. 2018
  • V pondelok 26.3.2018 o 16:00 v Aule Minor bude prednáška na tému Testovanie bezpečnostne kritického SW v automobilovom priemysle. Prednášať bude Peter Petiaš z firmy Continental. Na prednáške PSI budeme mať skrátenú verziu, pre tých, ktorých téma zaujme odporúčam pokračovanie popoludni.
   Abstrakt: Softvér v automobiloch má v dnešnej dobe zásadný vplyv na bezpečnosť. Prednáška načrtne, prečo je táto oblasť dôležitá a predstaví špecifické vlastnosti bezpečnostne kritického softvéru a prístupy, ktoré musí organizácia zohľadniť pri overovaní funkčnosti bezpečnostne kritického softvéru.
 • 19.3. 2018
 • 13.3. 2018
 • 8.3. 2018
 • 2.3. 2018
 • 20.2. 2018
  • Pridala som slajdy k prednáške v druhom týždni - aj slajdy a sľúbené video ku praktickej časti.
  • Prvý vstupný test bude v 3. týždni semestra.
  • Čítajte knižku Šimko, Šimko, Bieliková aj v jej e-podobe.
  •    Odpovedajte na otázky a komentujte.
   Prihláste sa ako do AIS.
  • Niekoľko dobrých rád
   • Čítajte knihu Jakub Šimko, Marián Šimko, Mária Bieliková: Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. 2018. Dôležité najmä na začiatku semestra. V úlohách v časti k prednáškam sú aj konkrétne otázky, ktoré sa aktuálne hodia. Ak sa dá, čítajte ale viac, vracajte sa k tomu... Na prednáške sa nevenujem všetkým veciam z knižky, vyberám niektoré, aby ste mali šancu pochopiť veci a ostatné si doštudovať. Pričom hovorím najmä tie najdôležitejšie, ktoré by vám mali dopomôcť k ľahšiemu zvládnutiu toho ostatného.
   • To čo hovoríme na prednáške môže často vyzerať jednoducho, ale ak si uvedomíte, že sa máte samostatne k nim vyjadriť (nie bifľovať sa presné znenia), tak to také ľahké nebude.
  • Projekt:
   • Starostlivo čítajte informácie na stránke predmetu, najmä k projektu. Pracujte najmä s príkladom dokumentu, z ktorého budú ukážky na každej prednáške a s harmonogramom projektu.
   • Neprehliadnite nutné podmienky úspešnosti projektu.
   • Aby ste mohli pracovať na cvičeniach a tiež úspešne zvládnuť vstupné testy, ktoré sú podmienkou účasti na cvičení, treba sa vedieť prihlásiť na stroje v učebni. Preverte si, či máte fungujúce konto do Windows domény učebne (čiže napríklad v učebniach CPU, PU1, DIGILAB, UXCLASS), ak nie, tak urobte čo najskôr opatrenia (bližšie info: http://www.cvks.fiit.stuba.sk/heslo.html).
  • Pýtajte sa, odpovedajte si navzájom aj vy na askalote - aj my sa posnažíme odpovedať a riešiť nejasnosti a nedorozumenia.
 • 16.2. 2018
  • Pridala som úlohy do budúcej prednášky.
  • Pozrite si témy na projekt podľa vášho zaradenia do skupiny, resp. podľa času vášho cvičenia.
  • Je prístupný dokument, do ktorého prosím zaznačiť rozdelenie do dvojíc. Máte tam v druhej záložke aj informáciu o zložení skupín v AIS. Prosím, aby sa každý zapísal len do tej skupiny, ktorú má pridelenú v AIS (deň a čas).
  • Editovanie bude povolené do pondelka 19.2.2018, 13:00.
  • V stredu 21.2. o 16.00 je tutorial k Enterprise Architect. Tutorial bude viesť Karol Rástočný. Veľmi odporúčam prísť každému.
 • 14.2. 2018
 • 11.2. 2018
  • Pozrite si podrobné informácie k predmetu Princípy softvérového inžinierstva. Informácie budem postupne dopĺňať.
  • [!!!] V pondelok, 12.2. 2018 o 11:00 je cvičenie.
   Účasť na tomto stretnutí (označené ako 1c) podobne ako aj na ostatných je povinná (bude sa kontrolovať) a je podmienkou k získaniu zápočtu.

   V prvom týždni cvičenia v termínoch podľa rozvrhu nie sú.
 • 5.2. 2018
  • Na projekte budete pracovať po dvojiciach, preto odporúčam pri výbere rozvrhu túto skutočnosť zohľadniť.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo