TP CUP 2016 - 2. kolo

Tím 1 IS-SI - UX-WEB

sUXess - online usability testing tool

Motto tímu: „Using sUXess, reach the success!“

Členovia tímu: Róbert Cuprik, Peter Dubec, Patrik Gajdošík, Roman Roba, Monika Sanyová, Jakub Vrba, Tomáš Žigo
Ved. tímu: Ing. Róbert Móro

O ČOM TO VLASTNE JE?

sUXess slúži na online testovanie UX, pričom klasické online testovanie obohacuje o možnosť detailného sledovania používateľov vďaka využitiu sledovania pohľadu. Náš projekt ponúka sadu základných nástrojov, ktoré umožňujú testovanie produktu v rozličných fázach vývojového cyklu a vďaka analýze zozbieraných dát pomáha identifikovať problémy s použiteľnosťou.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

sUXess prináša jedinečnú príležitosť ako obohatiť online testovanie použiteľnosti o detailné monitorovanie používateľov vďaka využitiu technológie na sledovanie pohľadu. Náš nástroj umožňuje študentom, jednotlivcom alebo firmám veľmi jednoducho otestovať svoje produkty a identifikovať potencionálne problémy s použiteľnosťou a náš interaktívny editor ponúka možnosť na tvorbu klikateľných prototypov. Vďaka možnosti zdieľať vytvorený test pomocou odkazu je možné získať obrovské množstvo testerov. Navyše náš projekt v sebe zahŕňa zaujímavý biznis potenciál, keďže má ambíciu poskytnúť sledovanie používateľov, ktoré neposkytuje žiaden iný nástroj dostupný na trhu.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 5 IS-SI - R3D

3DRecon - Rekonštrukcia 3D scény

Motto tímu: „Na každom bode záleží“

Členovia tímu: Lukáš Hudec, Martin Jurík, Róbert Birkus, Michal Löffler, Michal Korbeľ, Róbert Karásek, Katarína Janečková
Ved. tímu: Ing. Vanda Benešová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Hlavným cieľom projektu je implementovať metódu automatickej rekonštrukcie 3D scény, ktorá generuje jednoduchý analytický opis 3D dát získaných zo stereo rekonštrukcie a laserových skenov miestnosti. Výstup implementácie je funkčný prototyp pre 3D rekonštrukciu interiérových skenov miestnosti so segmentovanými objektami, ktorý generuje je uložený vo formáte DXF pre ďalšie použitie.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt je zaujímavý hlavne samotnou komplexitou problému, ktorý rieši. Je výzvou, ktorá nemá jedno všeobecné riešenie pre všetky možnosti požiadaviek reálneho sveta. Rôzne scény si vyžadujú rôzne prístupy riešenia, čo znamená, že akýkoľvek nápad stále nie je konečný, a stále existuje množstvo príležitostí a požiadaviek, pre ktoré je potrebné ho zmeniť alebo vylepšiť.

Okrem zložitosti je zaujímavá aj možnosť jeho využitia v praxi, najmä v oblasti architektúry a dizajnu, avšak s potrebnými úpravami je využiteľný aj v reklame, multimédiách a iných oblastiach kde je potrebné 3D spracovanie reálnej scény.

Ďalším významným plus nášho projektu je, že je stavebným kameňom knižnice zameranej na rekonštrukciu, segmentáciu a klasifikáciu 3D objektov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 6 IS-SI - AskEd

Askalot meets Harvard Courses at edX [Askalot2edX]

Členovia tímu: Martin Černák, Ladislav Gallay, Eva Hnilicová, Adrián Huňa, Filip Jandura, Tibor Žuffa
Ved. tímu: Ing. Ivan Srba

O ČOM TO VLASTNE JE?

Integrácia fakultného systému Askalot do vzdelávacieho systému edX, ktorý poskytuje veľké otvorené online kurzy. Rozšírili sme funkcionalitu Askalotu pre potreby edX a zmenili architektúru systému pre efektívne použitie v rôznych prostrediach.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Jednou z najzaujímavejších vecí na našom projekte je určite integrácia fakultného systému do celosvetovo populárneho systému edX, ktorý poskytuje veľké otvorené online kurzy a v súčasnosti má niekoľko miliónov používateľov. Integrácia projektu zároveň prebieha na základe spolupráce s výskumníkom z Harvard University.

Technicky zaujímavou stránkou projektu je doteraz neuskutočnená integrácia komunitného systému otázok a odpovedí prispôsobeného priamo pre univerzitné a vzdelávacie prostredie do systému edX. Súčasťou tejto integrácie je zmena architektúry Askalotu pre efektívne použitie Askalotu vo viacerých prostrediach (dve univerzity a edX).

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 7 IS-SI - Libtec

Linked Research

Členovia tímu: Marko Adamko, Dávid Bednár, Tomáš Cagáň, Zuzana Kucharíková, Jakub Trizna, Juraj Uhrin
Ved. tímu: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Hlavnou myšlienkou nášho projektu je vytvoriť digitálny repozitár publikovaných výsledkov vedy a výskumu. Bude slúžiť začínajúcim vedcom, aby sa jednoduchšie zorientovali vo svojej výskumnej problematike a skúseným vedcom pomôže sledovať výskumy a pokrok v oblastiach ich výskumu.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Naším hlavným cieľom je ušetriť čas, ktorý by vedci museli venovať hľadaniu informácií o svojich publikáciách alebo publikáciách kolegov z rôznych oblastí. A vďaka tomu sa môžu zamerať na samotný výskum. Taktiež ponúkame prístup k informáciám na jednom mieste. Začínajúci vedec má z jedného miesta pohľad na celú skúmanú doménu. Používateľom ponúkame informácie z rôznych zdrojov a celosvetovo uznávaných citačných indexov a ich rozšírenie nemá dopad na celkovú funkcionalitu.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 8 IS-SI - InWifi

Neviditeľný WiFi roaming v SDN sieťach [InvisibleWiFi]

Motto tímu: „Už žiadna strata dát, iba vyššia rýchlosť“

Členovia tímu: Roman Kopšo, Patrik Krajča, Kristián Košťál, Patrik Pernecký, Vladimír Čápka, Peter Radványi, Dalibor Turay
Ved. tímu: Ing. Rastislav Bencel

O ČOM TO VLASTNE JE?

V našom projekte vytvárame riešenie pre SDN siete, ktoré umožní uskutočniť neviditeľný plynulý prechod medzi prístupovými bodmi WiFi, tak aby nebolo potrebné modifikovať žiadne koncové zariadenie. Na dosiahnutie plynulého prechodu v takejto sieti sme navrhli špeciálnu architektúru. Výsledkom projektu je funkčné riešenie pre neviditeľný WiFi roaming v rámci SDN sietí.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý riešením rýchleho prechodu koncovej stanice medzi WiFi zariadeniami bez straty. Na WiFi zariadení je priamo implementovaný kód pre odosielanie špeciálnych správ pre fungovanie centralizovaného prístupu. Wifi zariadenie preposiela správy na komponent HDS, ktorý má na starosti logiku rozhodovania a na komponent AFCP, ktorý má na starosti riadenie premávky v sieti. Všetky spomenuté komponenty sú čisto naším riešením. Celá architektúra bola vymyslená medzi členmi tímu, taktiež zariadenia majú implementovaný náš softvér. Tým všetkým je náš projekt unikátny a doposiaľ jediný na medzinárodnej scéne, ktorý je implementovaný kompletne centralizovaným prístupom.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 10 IS-SI - IndoorNav

Automatické rozmiesťnovanie majáčikov v editore máp poschodí budovy

Členovia tímu: Gabriel Takács, Miroslav Takács, Matúš Demko, Samuel Pecár, Juraj Marák, Ondrej Čerman
Ved. tímu: Ing. Alena Kovárová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Naša webová aplikácia umožní používateľovi na základe nahraných plánov budovy s čo najmenšou námahou vytvoriť mapu pre navigáciu v budove. Ďalej nevrhne ideálne rozmiestnenie majáčikov v rámci tejto budovy tak, aby bol ich počet bol minimálny a zároveň aby bolo pokrytie signálom čo najkvalitnejšie.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Vidíme veľkú perspektívu v navigácii vo vnútorných priestoroch vzhľadom na rastúci počet veľkých budov s čoraz komplikovanejšou organizáciou a s náročnejšou orientáciou, napríklad nákupné centrá, úradné budovy, nemocnice, univerzity, múzeá, výstavy.

Staviame do popredia technológie, ktoré sa na Slovensku skoro vôbec nevyskytujú. Neexistuje žiadne obchodné alebo bussiness centrum, žiadna budova na Slovensku, v ktorej by ste sa mohli navigovať pomocou bluetooth technológie. Obchodné centrá ako Aupark alebo Avion majú navigačnú tabuľu s obchodmi, ale tá sa v žiadnom prípade nevyrovná vysoko kvalitnému, plne integrovanému a flexibilnému navigačnému systému.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 12 IS-SI - Paison

OpenScience

Motto tímu: „Can't make bricks without a clay, can't make research without data.“

Členovia tímu: Richard Belan, Rania Daabousová, Tomáš Chovaňák, Milan Gajdoš, Michal Palatinus, Helmut Posch, Martin Žalondek
Ved. tímu: Ing. Peter Lacko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

OpenScience je webový portál umožňujúci verejné zdieľanie datasetov. Naším cieľom je vytvorenie nástroja s potenciálom pre globálne použitie, ktorý výskumníkom z celého sveta a rôznych vedeckých oblastí ponúka možnosť pre jednoduché zdieľanie ich datasetov. Portál napomôže presnejšej evaluácii výskumov, čo zabezpečí zvyšovanie ich kvality.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt OpenScience je dostupný na akomkoľvek zariadení a používa cloud technológie od spoločnosti Google, ktoré sú zárukou stability a rozšíriteľnosti. Má potenciál zjednodušiť prístup k datasetom a podporiť kolaboráciu v rámci vedeckej obce, či už na fakulte alebo globálne. Výskumníci môžu navzájom porovnávať a zdieľať získané dáta, čo urýchli výskum a potenciálne zvýši jeho kvalitu. S tým súvisí aj zníženie vytvárania redundantných dát, čo ušetrí nielen čas, ale aj finančné prostriedky. Prehľad vedeckých prác s referenciami na datasety a možnosť ohodnocovania datasetov poskytuje nielen spätnú väzbu autorovi datasetu, ale poukazuje aj na jeho relevantnosť.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 14 IS-SI - VisitorTrack

VisitorTrack: Accurate Data for Website Visits Analytics

Členovia tímu: Jakub Ďaďo, Erik Dzurňak, Tomáš Gaššo, Michal Vantúch, Dávid Spišák, Dávid Slezák, Peter Paška
Ved. tímu: Ing. Peter Krátky

O ČOM TO VLASTNE JE?

Dnešný web nie je len o tom, že si vytvorím vlastný e-shop a začnem predávať. Je o denodennom súťažení medzi majiteľmi webov o zákazníka, o ponúkaní čo najlepších služieb a komfortu. Ako inak zistím čo mojím zákazníkom chýba a s čím majú problém na mojej stránke ak nie od nich samotných? Preto ponúkame riešenie, ktoré zaznamenáva aktivitu návštevníka stránky a podávame komplexné štatistiky o nových ale aj vracajúcich sa návštevníkoch a analýzy ich správania sa na stránke. Na základe takýchto štatistík a analýz môže majiteľ webu prispôsobovať obsah a celkový dizajn svojej stránky potrebám návštevníka a tak napredovať v tvrdej konkurencii.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Aktuálne na trhu existuje niekoľko riešení, ktoré identifikujú vracajúceho sa návštevníka na základe jeho cookies. Náš projekt ponúka jedinečné riešenie vysporiadania sa s problémom identifikovania vracajúcich sa návštevníkov na webovú stránku. Naše riešenie sa vysporiadava so zmazávaním cookies zaznamenávaním biometrickej stopy návštevníka na stránke. Každý návštevník svojím spôsobom zanecháva svoju jedinečnú stopu a preto tieto stopy môžeme porovnávať a tak identifikovať vracajúceho sa návštevníka. Takýto postup obohatený o klasickú metódu s cookies prináša podstatne lepšie výsledky. A keďže sa nechceme obmedziť len na našu platformu, ale ponúknuť viac, ponúkame možnosť integrácie s nástrojom Google Analytics.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 15 IS-SI - Chamelleon

Chamelleon – Agregátor a prehliadač mediálnych portálov

Motto tímu: „Web sa vám prispôsobí“

Členovia tímu: Jakub Bendík, Martin Borák, Július Bystričan, Mário Heršel, Martin Kyseľ, Matúš Štefánik, Martin Štrbák
Ved. tímu: Ing. Lukáš Turský, Ing. Alexander Vengrin (externý konzultant)

O ČOM TO VLASTNE JE?

Naším cieľom je dať ľuďom slobodu pri prehliadaní webu, poskytnúť im možnosť zobraziť webové stránky podľa ich vlastných preferencií pomocou webovej aplikácie. Konkrétne sme sa sústredili na mediálne a spravodajské portály.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

V našom projekte dávame možnosť používateľom vytvárať si vlastné noviny z článkov rôznych mediálnych portálov a zdieľať ich svojim známym, ktorí môžu tieto noviny odoberať.

Využívanie našej aplikácie šetrí čas tým, že zákazník nemusí navštevovať množstvo mediálnych portálov, pretože všetky jeho obľúbené weby má na jednom mieste.

Pri vypracovaní projektu sme sa riadili metodikou, ktorá je zameraná na zákazníkov, od ktorých sme počas práce získavali informácie prostredníctvom osobných stretnutí.

Náš výsledný produkt má potenciál byť celosvetovo uplatniteľný a úspešný, keďže rieši problémy, ktoré sa týkajú širokej verejnosti.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 17 IS-SI - Osičky

Priebežné overovanie prípravy študentov na cvičeniach [WebTest]

Motto tímu: „Zabodneme sa do úspechu...a ani nezomrieme, keď sa na to vybodneme“

Členovia tímu: Lukáš Csóka, Martin Dekan, Michal Farkaš, Silvia Macejková, Roman Pikna, Pavel Sluka
Ved. tímu: Ing. Branislav Steinmüller

O ČOM TO VLASTNE JE?

Hlavnou myšlienkou nášho projektu je uľahčiť priebeh výučby jednak pre pedagógov a tiež pre študentov. Chceme podporovať a aj overovať priebežné učenie študentov, ale taktiež poskytnúť zaujímavú interaktívnu učebnú pomôcku. Na zrealizovanie týchto cieľov sme vytvorili používateľsky prívetivú responzívnu aplikáciu, primárne určenú pre mobilné zariadenia.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Lepšie využitie času na prednáškach ako aj cvičeniach, či motivovanie študentov k priebežnému učeniu sú známe problémy pre každého pedagóga. Práve preto sme úzko spolupracovali s niekoľkými pedagógmi a zbierali požiadavky a návrhy aj od nich. My, ako študenti vyšších ročníkov máme iný pohľad na štúdium ako pedagógovia a zároveň máme oveľa väčší nadhľad ako naši mladší kolegovia, pre ktorých je aplikácia vyvíjaná. Dá sa povedať, že náš projekt je dielo od študentov pre študentov. V neposlednom rade stojí za zmienku, že je vysoko pravdepodobné, že naša práca bude ďalej rozvíjaná inými študentmi v nasledujúcich rokoch.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 18 PKSS - FunCan

Aplikácia pre platformu Funtoro – CAN zbernica

Členovia tímu: Martin Baňas, Jaroslav Erdelyi, Tomáš Farkaš, Jakub Gedera, Ondej Gono, Martin Hudec, Filip Tomašových
Ved. tímu: Ing. Peter Pištek, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľová skupina ako veľké prepravné spoločnosti musia držať v evidencii informácie o stovkách vozidlách a uchovávať množstvo dát. Táto aplikácia poskytuje efektívny spôsob monitorovania stavu vozidiel v reálnom čase. Zozbierané dáta môžu byť použité na vytváranie štatistík s cieľom zvýšiť zisk prepravných spoločností.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt je zaujímavý, pretože využívame CAN zbernicu, ktorá poskytuje informácie o stave vozidla, ktoré je možné zaznamenávať a následne vyhodnocovať v reálnom čase. Množstvo aplikácií sa zameriava na trackovanie vozidla pomocou GPS, avšak neexistuje taká, ktorá zaznamenáva aktuálny stav vozidla v reálnom čase. Projekt sa preto nestretol so žiadnou konkurenciou a ma potenciál uplatniť sa v praxi.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 20 IS-SI - Patronus

Traspi Game

Motto tímu: „Klikni na to, čo to spraví“

Členovia tímu: Daniela Hajdu, Lukáš Marták, Aleš Mäsiar, Lukáš Miškovský, Zorka Moravčíková, Filip Šandor
Ved. tímu: Ing. Eduard Kuric

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvárame hru, ktorá zaujme a zabaví hráča, zatiaľčo bude zbierať údaje o rozhodnutiach, ktoré vykonal aj na základe rád poskytnutých inteligentnými radcami. Cieľom výskumu je zistiť, či má človek tendenciu dôverovať umelej inteligencii, ak sa mu počas verbálnej komunikácie prispôsobuje (tempo reči, tón hlasu, atď.).

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Rieši doposiaľ málo preskúmaný problém novým a inovatívným spôsobom. Projekt je vyvýjaný za podpory grantu, ktorý udelila agentúra Air Force Office for Scientific Research. Ide o medzinárodnú spoluprácu medzi Slovenskou Akadémiou Vied, Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a zahraničnými univerzitami University of Buenos Aires a Columbia University in the City of New York. Cieľom je zabaviť hráča hraním hry a zároveň získavať dáta o podvedomej dôvere hráča v umelú inteligenciu, ktorá sa mu, v rámci konverzácie, hlasovo prispôsobuje. V hre môže hráč verbálne komunikovať s avatarom pričom ich rozhovor prebieha voľne, bez predpísaných dialógov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo