Doc. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.

Ústav počítačových systémov a sietí
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SLOVAKIA
 
Phone: +421 2 60291 689
E-mail: cicak[zavinac]fiit.stuba.sk
Room: D-115