PROGRAMOVATEĽNÉ OBVODY

 

 

Cvičenia sú založené na samostatnej tvorivej práci a riešení 3 typov úloh.

 

Všetky úlohy sú v adresári na serveri  \\HOME\FIIT\PROGOBV\ZADANIA

 

Je k dispozícii 80 zadaní (SPLD 1- 80). Každé zadanie rieši dvojica študentov.

Doporučujeme v úvode riešenia zoznámiť sa s použitím návrhového systému XILINX ISE WebPACK 9.1i (10.1i, 11.3i, 12.2i) a naučiť sa používať ESPRESSO.

Implementácia zahrňuje  celý CPLD a FPGA návrhový proces (Translate, Map, Place&Route, Timing, Configuration).

Na simuláciu je možné použiť systém ModelSIM XE III 6.2c (6.3c, 6.4d)/Starter.

Príklady vždy implementovať, odsimulovať a predviesť vedúcemu cvičení. Vytvorenú dokumentáciu riešenia archivovať, odovzdať do AIS.

 

V prípade nejasností je potrebné použiť príslušné informácie z web stránky www.xilinx.com.

 

Podmienky získania zápočtu :

• vyriešenie a včasné odovzdanie zadaných úloh na cvičeniach

• zisk minimálne 25 bodov z hodnotenia vyriešených úloh 1 až 3

                                               

Hodnotenie výsledkov ku skúške:

Úspešnosť riešenia úloh na cvičení bude hodnotená maximálne 45 bodmi.

   Hodnotí sa kvalita jednotlivých návrhov !

 

 

 

Bratislava, 21. septembra 2010                      

 

           

                              Ing. Ján Hudec