Esej ku skúške

Téma: Znalostné inžinierstvo

Rozsah: dve strany A4 (jeden list)

Pretože rozsah eseje je malý, nie je potrebné písať anotácie, ani zvlášť označovať hlavnú literatúru, uvediete len zoznam použitej literatúry na záver. Na začiatku eseje uvediete jej názov, meno autora a akademický rok 2013/14. Ostatné požiadavky platia ako pre prvú esej.


Posledná zmena: