Sumarizácia prednášok

Alternatíva v PPT: Príklady niektorých úloh: Iné: