Zoznam článkov 2009

Zoznam článkov 2008 Zoznam článkov 2007 Zoznam článkov 2006
Zoznam článkov 2005 Zoznam článkov 2004 Zoznam článkov 2003

Esej na tému: Využitie znalostných systémov

Obsah

Základná literatúra
cieľ
prvá verzia príspevku posudzovanie
hodnotenie
kontrolné otázky

Základná literatúra

Vychádzať je možné z pomerne dobre spracovanej stránky na Wikipédii - Expert System, kde je niekoľko odkazov na oblasti využitia a aplikácie.
Zistite, kde na Slovensku, prípadne v Čechách, sa využívajú znalostné systémy a venujte tomu jednu kapitolu.

Cieľ

Cieľom je preštudovať literatúru z oblasti znalostného inžinierstva, resp. rozhrania medzi znalostným inžinierstvom a všeobecne umelou inteligenciou a vypracovať o tom esej. (pozri tiež Essay, hlavne odrážky 5.4 až 5.7) Nie je potrebné sa vyjadriť ku všetkým bodom vybraných zdrojov. Je odporúčané aby sa váš príspevok venoval buď len jednej metóde dôkladnejšie alebo urobil všeobecnejší prehľad a porovnanie viacerých metód či prístupov k vybranej téme.

Prvá verzia

Hodnotenie

Niekoľko kontrolných otázok

Forma: Samotné spracovanie problematiky:
Posledná zmena: