Cvičenia z predmetu Bezpečnosť v Internete

Cvičenia z predmetu Bezpečnosť v Internete sa budú realizovať analytickými projektami. Materiály k projektom získajú poslucháči najmä prostredníctvom Internetu. Na projekty sú vypísané nižšie uvedené témy. Po dohode s cvičiacim môžu byť akceptované aj iné aktuálne témy z bezpečnosti v Internete. Poslucháči sú rozdelení do dvadsiatich skupín a projekty budú riešené individuálne.

Zoznam tém projektov:

1. Bezpečnosť internetového prehliadača.

2. Bezpečnosť webových serverov.

3. Penetračné testovanie webových serverov.

4. Sieťové IDS.

5. Nástroje Honeypot.

6. Nástroje SIEM.

7. Detekcia a ochrana pred útokmi DoS.

Poslucháči počas prvých troch týždňov semestra pripravia špecifikáciu projektu, ktorú v treťom týždni odovzdajú (hardcopy) cvičiacemu. Špecifikácia bude posúdená a prípadne budú odporúčané doplnky a zmeny.

Špecifikácia projektov bude obsahovať:

1. Zoznam vybratých oblastí témy, ktoré plánujete analyzovať.

2. Detailný opis problémov, ktoré plánujete analyzovať.

3. Zoznam vybratých otázok, na ktoré sa budete snažiť odpovedať.

4. Návrh obsahu Vašej záverečnej správy.

5. Časový plán vrátane priebežných cieľov, ktoré dosiahnete v dátumoch priebežnej kontroly.

6. Zoznam základných použitých prameňov.

7. Všetko, čo považujete za dôležité.

Počnúc štvrtým týždňom semestra budú poslucháči určených skupín v Laboratóriu počítačovej bezpečnosti (LPB, miestnosť 1.25) prezentovať na cvičení o dosiahnutom progrese. Na prezentáciu progress report si poslucháči pripravia prezentácie v Powerpointe, prezentácia každého poslucháča bude trvať 15 minút. (V Laboratóriu počítačovej bezpečnosti je k dispozícii dataprojektor a prezentačný počítač.) Za praktickú ukážku nástroja v sledovanej  oblasti môže poslucháč získať bonus. Prezentáciu po prednesení pošlú v deň prezentácie emailom cvičiacemu. V zápočtovom týždni poslucháči odovzdajú vypracovaný projekt v elektronickej forme, ktorý bude v rozsahu aspoň 20 strán A4 (efektívne). Textové spracovanie bude vo formáte ACM alebo IEEE. Šablóny formátov možno nájsť na

ACM Journal Article - http://www.acm.org/publications/submissions/

IEEE Conference Proceedings - http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

 

Harmonogram

Týždeň

Pondelok od 18.00

Streda od 14.00

Streda od 16.00

Štvrtok od 15.00

Štvrtok od 17.00

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

1.

1,2,3,4

konzultácie

5,6,7,8

konzultácie

9,10,11,12

konzultácie

13,14,15,16

konzultácie

17,18,19, 20

konzultácie

2.

1,2,3,4

konzultácie

5,6,7,8

konzultácie

9,10,11,12

konzultácie

13,14,15,16

konzultácie

17,18,19, 20

konzultácie

3.

1,2,3,4

odovzdanie špecifikácie

5,6,7,8

odovzdanie špecifikácie

9,10,11,12

odovzdanie špecifikácie

13,14,15,16

odovzdanie špecifikácie

17,18,19, 20

odovzdanie špecifikácie

4.

1

progress report

5

progress report

9

progress report

13

progress report

17

progress report

5.

2

progress report

6

progress report

10

progress report

14

progress report

18

progress report

6.

3

progress report

7

progress report

11

progress report

15

progress report

19

progress report

7.

4

progress report

8

progress report

12

progress report

16

progress report

20

progress report

8.

1

progress report

5

progress report

9

progress report

13

progress report

17

progress report

9.

2

progress report

6

progress report

10

progress report

14

progress report

18

progress report

10.

3

progress report

7

progress report

11

progress report

15

progress report

19

progress report

11.

4

progress report

8

progress report

12

progress report

16

progress report

20

progress report

12.

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

 

Hodnotenie:

Špecifikácia projektu – max 4 body

1.progres – max 3 body

2.progres – max 3 body

Za praktickú ukážku nástroja v sledovanej  oblasti môže poslucháč získať bonus 3 body.

záverečná správa – max 10 bodov

Za projekt môže poslucháč získať až 20 bodov (s bonusom až 23 bodov). Hodnotenie sa bude vykonávať s granularitou 0,5 boda. Nedochvílnosť sa bude penalizovať.

 

Podmienky získania zápočtu:

1. Účasť na cvičeniach je povinná, pričom spôsob realizácie cvičení je v kompetencii učiteľa.

2. Na úspešné absolvovanie cvičení a pripustenie ku skúške musí študent dosiahnuť z cvičení aspoň 11 bodov.

 

Pridelenie tém projektov pre študentov 1. až 8. Skupiny

Téma projektu číslo

1.skupina

Meno študenta

2.skupina

Meno študenta

3.skupina

Meno študenta

4.skupina

Meno študenta

5.skupina

Meno študenta

6.skupina

Meno študenta

7.skupina

Meno študenta

8.skupina

Meno študenta

1.

Baláž

Hatvani

Písecký

Škuta

Hampel

Hesek

Ofčarovič

 

2.

 

Červenka

Salát

Smetana

Cuper

Kadlic

Nagy

Sokolík

3.

Bedejová

Gondová

Pizner

Sčensný

Beňo

Husár

Matlovič

Andrejkovič

4.

Brandýs

Juhásová

Mišík

Ungerová

Baláž

 

 

Tomcsányiová

5.

Dulovič

 

Moravčík

 

Bakonyi

Javorník

Ostatník

Šimek

6.

 

Madzik

 

Vlha

 

Kačmár

Moravčík

Pastierovič

7.

Bachárová

Dragúňová

Matula

Vrba

Broniš

Hauskrecht

Lišiak

Šmihla

Voľná téma

Breni

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridelenie tém projektov pre študentov 9. až 16. skupiny

Téma projektu číslo

9.skupina

Meno študenta

10.skupina

Meno študenta

11.skupina

Meno študenta

12.skupina

Meno študenta

13.skupina

Meno študenta

14.skupina

Meno študenta

15.skupina

Meno študenta

16.skupina

Meno študenta

1.

Gulis

Puk

Valko

 

Dieška

Knapík

Nagy

Uhlík

2.

Loureiro

Oravský

 

 

Hrobák

Kuntová

Oláh

Volko

3.

Makan

Puškáš

 

 

Čičman

 

Procházka

Vaľko

4.

Belluš

 

Zigo

 

Janec

Kaňuch

Pullmann

Švec

5.

 

Pintér

Sosňak

 

Gembec

Tuan

Ondruš

Štefanková

6.

 

 

 

 

 

Kováč

 

 

7.

Keszeli

Sabol

Visokai

 

Čelesová

Krupa

Slížik

Svítek

Voľná téma

 

 

Škodáček

 

 

 

 

 

 

Pridelenie tém projektov pre študentov 17. až 20. skupiny

Téma projektu číslo

17.skupina

Meno študenta

18.skupina

Meno študenta

19.skupina

Meno študenta

20.skupina

Meno študenta

1.

Balážová

Jesze

Veres

 

2.

Bobovský

Kostová

Meňhert

 

3.

Beka

Lang

Pečíková

 

4.

 

Lach

 

 

5.

 

Kadlečík

Šefčák

 

6.

 

 

 

 

7.

Čičman

Lehotský

Vašek

 

Voľná téma

 

 

 

 

 

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., prednášateľ