Cvičenia z predmetu Bezpečnosť v Internete

Cvičenia z predmetu Bezpečnosť v Internete sa budú realizovať analytickými projektami. Materiály k projektom získajú poslucháči najmä prostredníctvom Internetu. Na projekty sú vypísané nižšie uvedené témy. Po dohode s cvičiacim môžu byť akceptované aj iné aktuálne témy z bezpečnosti v Internete. Poslucháči sú rozdelení do dvadsiatich skupín a projekty budú riešené individuálne.

Zoznam tém projektov:

1. Bezpečnosť internetového prehliadača.

2. Bezpečnosť webových serverov.

3. Penetračné testovanie webových serverov.

4. Sieťové IDS.

5. Nástroje Honeypot.

6. Nástroje SIEM.

7. Detekcia a ochrana pred útokmi DoS.

Poslucháči počas prvých troch týždňov semestra pripravia špecifikáciu projektu, ktorú v treťom týždni odovzdajú (hardcopy) cvičiacemu. Špecifikácia bude posúdená a prípadne budú odporúčané doplnky a zmeny.

Špecifikácia projektov bude obsahovať:

1. Zoznam vybratých oblastí témy, ktoré plánujete analyzovať.

2. Detailný opis problémov, ktoré plánujete analyzovať.

3. Zoznam vybratých otázok, na ktoré sa budete snažiť odpovedať.

4. Návrh obsahu Vašej záverečnej správy.

5. Časový plán vrátane priebežných cieľov, ktoré dosiahnete v dátumoch priebežnej kontroly.

6. Zoznam základných použitých prameňov.

7. Všetko, čo považujete za dôležité.

Počnúc štvrtým týždňom semestra budú poslucháči určených skupín v Laboratóriu počítačovej bezpečnosti (LPB, miestnosť 1.25) prezentovať na cvičení o dosiahnutom progrese. Na prezentáciu progress report si poslucháči pripravia prezentácie v Powerpointe, prezentácia každého poslucháča bude trvať 15 minút. (V Laboratóriu počítačovej bezpečnosti je k dispozícii dataprojektor a prezentačný počítač.) Za praktickú ukážku nástroja v sledovanej  oblasti môže poslucháč získať bonus. Prezentáciu po prednesení pošlú v deň prezentácie emailom cvičiacemu. V zápočtovom týždni poslucháči odovzdajú vypracovaný projekt v elektronickej forme, ktorý bude v rozsahu aspoň 20 strán A4 (efektívne). Textové spracovanie bude vo formáte ACM alebo IEEE. Šablóny formátov možno nájsť na

ACM Journal Article - http://www.acm.org/publications/submissions/

IEEE Conference Proceedings - http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

 

Harmonogram

Týždeň

Utorok od 14.00

Utorok od 16.00

Utorok od 18.00

Streda od 12.00

Štvrtok od 9.00

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

1.

1,2,3,4

konzultácie

5,6,7,8

konzultácie

9,10,11,12

konzultácie

13,14,15,16

konzultácie

17,18,19, 20

konzultácie

2.

1,2,3,4

konzultácie

5,6,7,8

konzultácie

9,10,11,12

konzultácie

13,14,15,16

konzultácie

17,18,19, 20

konzultácie

3.

1,2,3,4

odovzdanie špecifikácie

5,6,7,8

odovzdanie špecifikácie

9,10,11,12

odovzdanie špecifikácie

13,14,15,16

odovzdanie špecifikácie

17,18,19, 20

odovzdanie špecifikácie

4.

1

progress report

5

progress report

9

progress report

13

progress report

17

progress report

5.

2

progress report

6

progress report

10

progress report

14

progress report

18

progress report

6.

3

progress report

7

progress report

11

progress report

15

progress report

19

progress report

7.

4

progress report

8

progress report

12

progress report

16

progress report

20

progress report

8.

1

progress report

5

progress report

9

progress report

13

progress report

17

progress report

9.

2

progress report

6

progress report

10

progress report

14

progress report

18

progress report

10.

3

progress report

7

progress report

11

progress report

15

progress report

19

progress report

11.

4

progress report

8

progress report

12

progress report

16

progress report

20

progress report

12.

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

 

Hodnotenie:

Špecifikácia projektu – max 4 body

1.progres – max 3 body

2.progres – max 3 body

Za praktickú ukážku nástroja v sledovanej  oblasti môže poslucháč získať bonus 3 body.

záverečná správa – max 10 bodov

Za projekt môže poslucháč získať až 20 bodov (s bonusom až 23 bodov). Hodnotenie sa bude vykonávať s granularitou 0,5 boda. Nedochvílnosť sa bude penalizovať.

 

Podmienky získania zápočtu:

1. Účasť na cvičeniach je povinná, pričom spôsob realizácie cvičení je v kompetencii učiteľa.

2. Na úspešné absolvovanie cvičení a pripustenie ku skúške musí študent dosiahnuť z cvičení aspoň 11 bodov.

 

Pridelenie tém projektov pre študentov 1. až 8. Skupiny

Téma projektu číslo

1.skupina

Meno študenta

2.skupina

Meno študenta

3.skupina

Meno študenta

4.skupina

Meno študenta

5.skupina

Meno študenta

6.skupina

Meno študenta

7.skupina

Meno študenta

8.skupina

Meno študenta

1.

Belaj

Hózová/ Horniczká?

Melicherčík

 

Fabušová

Kuchár

Šlesariková

 

2.

 

Horniczká?

Papšo?

Rak

Csöllei

Krempaský

Višvarda

 

3.

Brandajský

Kubanyi

Kužma

Škriečka

Baňas

Lam

Mazúr

 

4.

Brandýs?

Csengődy?

 

 

 

Hubert

Žabka

 

5.

Berta/Brandýs?

 

Novák

Vrabľová

Harvan

 

 

 

6.

Balashov

 

Marušin

 

 

 

 

 

7.

Božik

Búcsiová/ Csengődy?

Mňačko/ Papšo?

Pavkovček

Adamov

Kohút/Kubík

Nechala/Virostek

 

Voľná téma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridelenie tém projektov pre študentov 9. až 16. skupiny

Téma projektu číslo

9.skupina

Meno študenta

10.skupina

Meno študenta

11.skupina

Meno študenta

12.skupina

Meno študenta

13.skupina

Meno študenta

14.skupina

Meno študenta

15.skupina

Meno študenta

16.skupina

Meno študenta

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľná téma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridelenie tém projektov pre študentov 17. až 20. skupiny

Téma projektu číslo

17.skupina

Meno študenta

18.skupina

Meno študenta

19.skupina

Meno študenta

20.skupina

Meno študenta

1.

Gergely

Chlepková

Matovič

Sabo

2.

Babinec

Kováč

Ligárt

Starý

3.

 

Hrutka

Lančarič

 

4.

 

Franko

Kubík

 

5.

Anda

Koník

Mujgošová

Slíž

6.

Bujna

 

 

Ševčík

7.

Beňovičová

Fischer

Mičo

Pham

Voľná téma

Bernád

 

 

 

 

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., prednášateľ