Dušan Malina

Centrum výpočtových a komunikačných služieb

Fakulta informatiky a informačných technológií

STU v Bratislave

 

tel. č.: +421 2 602 91 537

email: malina[at]fiit.stuba.sk

 

miestnosť: DS017

 

Konzultačné hodiny:

 

 

OZNAMY:

 

 

Akad. rok 2008/09

 

      

Výučba v RCNA

 

 

Aktualizácia : 28.10.2008