Opis a preklad programovacích jazykov.
Prezentácie prednášok


Prekladac funkcia struktura sposob prace ver1
Jazyk a jeho specifikacia ver1

PPT verzia

Prekladac funkcia struktura sposob prace ver1
Jazyk a jeho specifikacia ver1
Konecne automaty a regularne gramatiky ver1
Bezkontextove gramatiky a jazyky ver 1
Preklad a jeho specifikacia ver 1
Prekladova a atribtova gramatika ver 1
Lexikalna analyza ver 1
Syntakticka analyza ver1
Gramatiky a jazyky LLk a ich SA ver1
Santakticka analyza zhora nadol Subor Rek Proc
GRAMATIKY LR(k) ver1
Vnutorne formy ver1