Hlavná stránka      

Zdroje 

Architektúra softvérových  systémov


Prednášajúci prof. Pavol Návrat
E-mail navrat@fiit.stuba.sk
Rozsah predmetu 3 - 0
Počet kreditov: 4


Anotácia predmetu
Predmet dáva ucelený obraz o softvérovom inžinierstve. Cieľom je poskytnúť široký záber fundamentálnych pojmov a metód softvérového inžinierstva. Hlbšie sa skúma architektúra softvérových systémov, t.j. opis prvkov, z ktorých sa softvérový systém skladá, prepojenie a interakcia medzi týmito prvkami, vzory, podľa ktorých sa prvky skladajú a ohraničenie na tieto vzory.

Prednášajúci:
prof. Pavol Návrat
e-mail: navrat@fiit.stuba.sk
miestnosť: D101

host. docent RNDr. Lubor Šešera, PhD.
e-mail: sesera@softec.sk

Dalsie informacie: pozri Akademicky informacny system.


Pôvodná verzia tejto stránky vznikla ako súčasť predmetu Odborné Praktikum (1.roč. IS,ZS)
Autor: Robert Kovaľ
Posledná aktualizácia: