Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

Stránka predmetu Evolučné algoritmy – html stránka prednášky, zadania na cvičenia