Viera Rozinajová

 • Assoc. Prof. Viera Rozinajová, PhD.

 • Vicedean of the faculty (responsible for research, projects and industry cooperation)

 • Room: 3.16

 • Email: viera.rozinajovalmdfstuba.sk


 •   Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering
    Faculty of Informatics and Information Technologies
    Slovak University of Technology in Bratislava
Teaching

Supervised theses

Bachelor projects


 • 2020
 • Analýza a vizualizácia energetických dát (BP) Samuel Sagan
 • Analýza a vizualizácia energetických dát (BP) Šimon Mišenčík

 • 2019
 • Nástroj na porovnanie optimalizačných algoritmov (BP) Kamil Džurman
 • Aplikácia pre vodičov elektromobilov (BP) Michal Halás
 • Aplikácia pre vodičov elektromobilov (BP) Adrián Kubica

 • 2018
 • Metóda dynamických váh v učení súborom metód (BP) Pavlík Peter
 • Optimalizácia využitia elektrickej energie v lokálnej energetickej sieti (BP) Franko Marián Ján

 • 2017
 • Aplikácia podporujúca šetrenie energie v domácnosti (BP) Staškovan Michal, Bc.
 • Aplikácia podporujúca šetrenie energie v domácnosti (BP) Kačmár Dominik, Bc.
 • Spracovanie údajov z inteligentných meračov (BP) Dolnák Michal, Bc.
 • Spracovanie údajov z inteligentných meračov (BP) Škodáček Martin, Bc.

 • 2016
 • Predikcia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov so zohľadnením externých faktorov (BP) Sudora Simon
 • Predikcia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov so zohľadnením externých faktorov (BP) Moravčík Oliver, Bc.
 • Sledovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti (BP) Bakoš Peter, Bc.
 • Využitie predikcie spotreby elektrickej energie pri plánovaní jej nákupu (BP) Pomffyová Miriama, Bc.

 • 2015
 • Personalizované odporúčanie s využitím techník strojového učenia (BP) Takács Gabriel, Bc.
 • Podniková architektúra ako prostriedok zefektívnenia procesov v organizácii (BP) Lačný Martin
 • Podniková architektúra ako prostriedok zefektívnenia procesov v organizácii (BP) Gaššo Tomáš, Bc.

 • 2014
 • Využitie nástrojov podnikovej architektúry pre zefektívnenie procesov v organizácii. (BP) Melis Martin, Bc. et Bc.
 • Vývoj informačných systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby (BP) Kubinec Eduard, Bc.
 • Vývoj informačných systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby (BP) Piliar Andrej, Bc.
 • Využitie nástrojov podnikovej architektúry pre zefektívnenie procesov v organizácii. (BP) Kovalčík Kamil

 • 2013
 • Vyhľadávanie informácií s využitím kontextu založenom na tezaure (BP) Mišíková Kristína, Bc.
 • Využitie moderných nástrojov pre vývoj informačného systému na báze Architektúry orientovanej na služby (BP) Toma Martin, Bc.

 • 2012
 • Využitie simulácie biznis procesov pre ich zefektívnenie (BP) Korec Tomáš, Bc.
 • Vývoj informačných systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby (BP) Igaz Michal, Bc.

 • 2011
 • Portál na sprístupnenie architektonických pamiatok regiónu (BP) Chylik Michal, Bc.
 • Portál na sprístupnenie architektonických pamiatok regiónu (BP) Kobyda Adam, Bc.

 • 2010
 • Podpora kompozície webových služieb kolaboráciou s používateľom (BP) Sokol Pavol, Bc.
 • Vývoj informačných systémov na základe architektúry orientovanej na služby (BP) Vatrt Tomáš
 • Využitie jazyka BPEL pri kompozícii služieb (BP) Novotný Matúš, Bc.
 • Výučbový systém využívajúci multimediálne prezentovanie informácií (BP) Bednár Maroš, Bc.
 • Výučbový systém využívajúci multimediálne prezentovanie informácií (BP) Betina Timotej, Bc.
 • Webová aplikácia pre podporu efektívneho fungovania ambulancie lekára (BP) Slabej Tomáš
 • Webová aplikácia pre podporu efektívneho fungovania ambulancie lekára (BP) Uhlár Marek, Bc.
 • Webová aplikácia pre podporu efektívneho fungovania ambulancie lekára (BP) Sobôtka Marek, Bc.

 • 2009
 • Vývoj informačných systémov na základe architektúry orientovanej na služby (BP) Bradáč Peter, Bc.
 • Kompozícia webových služieb (BP) Karas Peter

 • 2008
 • Nástroj na získavanie informácií z webových stránok (BP) Csóka Peter, Bc.
 • Výučbový systém pre oblasť informačných systémov (BP) Grexa Jozef, Bc.
 • Výučbový systém pre oblasť informačných systémov (BP) Ďaďo Juraj
 • Využitie podporných nástrojov v procese životného cyklu vývoja informačných systémov (BP) Dankovčik Tomáš, Bc.
 • Využitie podporných nástrojov v procese životného cyklu vývoja informačných systémov (BP) Smolinský Peter, Bc.

 • 2007
 • Návrh vybranej časti univerzitného informačného systému (BP) Hirjak Miroslav
 • Podpora vývoja softvéru pomocou CASE nástroja (BP) Rada Peter
 • Podpora vývoja softvéru pomocou CASE nástroja (BP) Kosorín Michal

 • 2006
 • Automatické spracovanie informácií získaných z webovej stránky (BP) Dančík Ondrej, Bc.
 • Vytvorenie webovej aplikácie na spracovanie publikačnej činnosti pracoviska (BP) Bubanský Michal, Bc.

Diploma projects


 • Actual
 • Prediktívne modelovanie spotreby elektrickej energie (DP) Filip Jandura, Bc.
 • Optimalizácia prevádzky mikrogridu metódami dátovej analýzy (DP) Alan Kováč, Bc.

 • 2019
 • Využitie prediktívnej analýzy v inteligentnom dome (DP) Pintér Richard, Bc.
 • Súčasné prístupy k inteligentnej analýze dát (DP) Staškovan Michal, Bc.
 • Súčasné prístupy k inteligentnej analýze dát (DP) Halajová Martina, Bc.

 • 2018
 • Inteligentná analýza dát v prostredí energetiky (DP) Pomffyová Miriama, Bc.
 • Prediktívne modelovanie spotreby a výroby elektrickej energie (DP) Prekala Martin, Bc.


 • 2017
 • Vplyv zhlukovania na presnosť predikcie v energetike (DP) Melaga Dominik, Bc.
 • Modelovanie energetického ekosystému (DP) Posch Helmut, Bc.
 • Využitie dátovej analytiky pri riešení problémov regulácie spotreby a výroby elektrickej energie (DP) Žalondek Martin, Bc.


 • 2016
 • Predikcia výroby elektrickej energie (DP) Piliar Andrej, Bc.
 • Predikcia záznamov o odberoch elektrickej energie (DP) Nemec Radoslav, Bc.
 • Použitie biznis analýz na zefektívnenie procesov v podnikoch (DP) Kubinec Eduard, Bc.


 • 2015
 • Analýza rozsiahlych údajov (DP) Mišíková Kristína, Bc.
 • Kompozícia služieb na spracovanie veľkého množstva dát (DP) Toma Matej, Bc.
 • Odporúčanie softvérových služieb s využitím kontextu (DP) Martoš Ivan, Bc.
 • Vizuálne analýzy veľkých objemov dát (DP) Štajer Andrej, Bc.


 • 2014
 • Sémantické spracovanie digitálnych knižníc (DP) Roško Michal, Bc.
 • Určovanie témy dokumentov (DP) Igaz Michal, Bc.


 • 2013
 • Využitie sémantických vzťahov pre vyhľadávanie informácií oblasti kultúrneho dedičstva (DP) Lezo Andrej, Bc.


 • 2012
 • Využitie metadátových schém pre reprezentáciu údajov o kultúrnom dedičstve (DP) Novotný Matúš, Bc.
 • Zjednotenie rôznych metadátových schém digitálnych knižníc pomocou ontologického rámca CIDOC CRM (DP) Minárik Andrej, Bc.


 • 2011
 • Nástroj na vytváranie mashup aplikácií (DP) Harsányi Zoltán, Bc.
 • Vytváranie aplikácií za pomoci integrácie údajov z rozličných webových zdrojov a aplikovania metód biznis inteligencie (DP) Hrdina Michal, Bc.
 • Sytém uľahčujúci tvorbu mashup aplikácií (DP) Repta Martin, Bc.


 • 2010
 • Architektúra orientovaná na služby (DP) Hečko Michal, Bc.
 • Architektúra orientovaná na služby (DP) Ligocký Juraj, Bc.
 • Architektúra orientovaná na služby (DP) Bódi Peter, Bc.


 • 2009
 • Kompozícia webových služieb (DP) Kasan Michal
 • Automatizácia obchodných procesov (DP) Janov Vladimír, Bc.


 • 2008
 • Návrh metodiky tvorby informačného systému (DP) Braun Marek, Bc.


 • 2007
 • Vyhľadávanie a prezentácia informácií na webe (DP) Hluchý Ondrej, Bc.

Publications
 • 2019
 • LAURINEC, Peter - LÓDERER, Marek - LUCKÁ, Mária - ROZINAJOVÁ, Viera. Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. In Journal of Intelligent Information Systems. Vol., no. ONLINE FIRST (2019), s. 1-21. ISSN 0925-9902 (2017: 1.107 - IF, 3 - JCR Best Q, 0.481 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85063050059 ; DOI: 10.1007/s10844-019-00550-3. • 2018
 • VRABLECOVÁ, Petra - BOU EZZEDDINE, Anna - ROZINAJOVÁ, Viera - ŠÁRIK, Slavomír - SANGAIAH, Arun Kumar. Smart grid load forecasting using online support vector regression. In Computers and electrical engineering. Vol. 65, iss. January (2018), s. 102-117. ISSN 0045-7906 (2017: 1.747 - IF, 2 - JCR Best Q, 0.401 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85025438392 ; WOS: 000425074300010.
 • LÓDERER, Marek - PAVLÍK, Peter - ROZINAJOVÁ, Viera. Improving Time Series Prediction via Modification of Dynamic Weighted Majority in Ensemble Learning. In Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2018, 19th International Conference, Madrid, Spain, November 21–23, 2018, Proceedings. 1. vyd. Cham : Springer, 2018, S. 651-660. ISBN 978-3-030-03492-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85057083151.
 • LOEBL, Jaroslav - ROZINAJOVÁ, Viera. Continuous Cartesian Genetic Programming with Particle Swarm Optimization. In 18th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2018) held in Vellore, India, December 6-8, 2018, Volume 2. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, S. 985-995. ISBN 978-3-030-16659-5.
 • ROZINAJOVÁ, Viera - VRABLECOVÁ, Petra - ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda - BOU EZZEDDINE, Anna - LUCKÁ, Mária - BLŠTÁK, Miroslav - LÓDERER, Marek - LOEBL, Jaroslav. Inteligentná analýza dát na FIIT STU. In Data a znalosti and WIKT 2018. Sborník konference. Brno, Hotel Santon, Česká republika, 11.-12. října 2018. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické, 2018, S. 139-142. ISBN 978-80-214-5679-2.
 • ROZINAJOVÁ, V., BOU EZZEDDINE, A., LÓDERER, M., LOEBL, J., MAGYAR, R., VRABLECOVÁ, P. Computational Intelligence in Smart Grid Environment. In: SANGAIAH, A. K., SHENG, M., ZHANG Z. Z. (Eds.).: Computational Intelligence for Multimedia Big Data on the Cloud with Engineering Applications. Series: Intelligent Data-Centric Systems: Sensor Collected Intelligence. Elsevier, 2018.
 • BLŠTÁK, Miroslav - ROZINAJOVÁ, Viera. Building an Agent for Factual Question Generation Task. In DISA 2018. IEEE World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines, August 23-25, 2018, Košice, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2018, S. 143-149. ISBN 978-1-5386-5101-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85056777839. • 2017
 • CC VRABLECOVÁ, P., ROZINAJOVÁ, V., BOU EZZEDDINE, A., ŠÁRIK, S., SANGAIAH, A. K. Smart Grid Load Forecasting Using Online Support Vector Regression. In: Computers & Electrical Engineering. Special Issue on Inventive Systems and Smart Cities. Elsevier, 2017. [in press]
 • BLŠTÁK, Miroslav - ROZINAJOVÁ, Viera. Machine Learning Approach to the Process of Question Generation. In Text, speech and dialogue. 20th international conference, TSD 2017 Prague, Czech republic.
 • VRABLECOVÁ, P., ROZINAJOVÁ, V., BOU EZZEDDINE, A. Incremental Adaptive Time Series Prediction for Power Demand Forecasting. In: Proceedings of the Second International Conference on Data Mining and Big Data (DMBD 2017), July 27- August 1 2017, Fukuoka, Japan (LNCS, vol. 10387). [Cham]: Springer, 2017, pp. 83-92. ISBN 978-3- 319-61844- 9. In database: SCOPUS: 2-s2.0- 85026730263.
 • LOEBL, Jaroslav - POSCH, Helmut - ROZINAJOVÁ, Viera. Multi-objective Optimization for Power Load Recommendation Considering User's Comfort. In DARE 2017, 5th ECML PKDD Workshop, DARE 2017, Skopje, Macedonia, September 22, 2017, Revised Selected Papers. 1. vyd. Cham : Springer, 2017, S. 26-32.
 • HALAŠ, Peter - LÓDERER, Marek - ROZINAJOVÁ, Viera. Prediction of Electricity Consumption using Biologically Inspired Algorithms. In INFORMATICS 2017. Proceedings of IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics, November 14-16, 2017, Poprad, Slovakia. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, S. 98-103. ISBN 978-1-5386-0888-3. • 2016
 • BLŠTÁK, Miroslav - ROZINAJOVÁ, Viera. Automatic question generation based on analysis of sentence structure. In Text, speech and dialogue. 19th international conference, TSD 2016 Brno, Czech republic, September 12-16,2016 : Proceedings. 1. vyd. [S. l.] : Springer, 2016, S. 223-230. ISBN 978-3-319-45509-9. V databáze: WOS: 000389707400026 ; SCOPUS: 2-s2.0-85010188970.
 • J BOU EZZEDDINE, Anna - LÓDERER, Marek - LAURINEC, Peter - VRABLECOVÁ, Petra - ROZINAJOVÁ, Viera - LUCKÁ, Mária - LACKO, Peter - GRMANOVÁ, Gabriela. Using biologically inspired computing to effectively improve prediction models. In International Journal of Hybrid Intelligent Systems. Vol. 13, no. 2 (2016), s. 99-112. ISSN 1448-5869.
 • IF GRMANOVÁ, Gabriela - LAURINEC, Peter - ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna - LUCKÁ, Mária - LACKO, Peter - VRABLECOVÁ, Petra - NÁVRAT, Pavol. Incremental Ensemble Learning for Electricity Load Forecasting. In Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 13, No. 2 (2016), s. 97-117. ISSN 1785-8860. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84959455869 ; WOS: 000373491700006.
 • LAURINEC, Peter - LÓDERER, Marek - VRABLECOVÁ, Petra - LUCKÁ, Mária - ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna. Adaptive Time Series Forecasting of Energy Consumption using Optimized Cluster Analysis. In Proceedings 16th IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW 2016), 12-15 December 2016, Barcelona, Catalonia, Spain. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2016, S. 398-405. ISBN 978-1-5090-5472-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85015251723 ; WOS: 000401906900055.
 • VRABLECOVÁ, Petra - ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna. Incremental Time Series Prediction Using Error-Driven Informed Adaptation. In Proceedings 16th IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW 2016), 12-15 December 2016, Barcelona, Catalonia, Spain. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2016, S. 414-421. ISBN 978-1-5090-5472-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85015209798 ; WOS: 000401906900057.
 • NEMEC, Radoslav - ROZINAJOVÁ, Viera - LÓDERER, Marek. Prediction of Power Load Demand Using Modified Dynamic Weighted Majority Method. In Advances in system science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2016 (ICSS 2016), 7. - 9. September 2016, Wrocław, Poland. 1. vyd. [S. l.] : Springer, 2016, S. 36-49. ISBN 978-3-319-48943-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84996598169 ; WOS: 000402757600004.
 • BLŠTÁK, Miroslav - ROZINAJOVÁ, Viera. Využívanie hierarchie vetných vzorov pre automatizovanú tvorbu otázok. In BIELIKOVÁ, M. -- SRBA, I. Proceedings WIKT and DaZ 2016. 11th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies, 35th conference on data and knowledge, November 3-4, 2016 Smolenice, Slovakia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, s. 277--282. ISBN 978-80-227-4619-9.
 • LÓDERER, Marek - ROZINAJOVÁ, Viera. Metóda kombinácie predikčných modelov na spresnenie predikcie spotreby elektrickej energie. In Proceedings WIKT and DaZ 2016. 11th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies, 35th conference on data and knowledge, November 3-4, 2016 Smolenice, Slovakia. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, S. 295-298. ISBN 978-80-227-4619-9.
 • ROZINAJOVÁ, Viera - MACKO, Peter. Using Natural Language to Search Linked Data. In Semantic Keyword-Based Search on Structured Data Sources, COST Action IC1302 Second International KEYSTONE Conference, IKC 2016, Cluj-Napoca, Romania, September 8–9, 2016, Revised Selected Papers : proceedings. 1. vyd. Cham : Springer, 2017, S. 179-189. ISBN 978-3-319-53639-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85013395142. • 2015
 • ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna - LUCKÁ, Mária - LACKO, Peter - GRMANOVÁ, Gabriela - LAURINEC, Peter - VRABLECOVÁ, Petra - LÓDERER, Marek. Otvorené smery výskumu v oblasti dátovej analytiky. In WIKT 2015. Proceedings of 10th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies 2015. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 2015, S. 4-7. ISBN 978-80-553-2271-1.
 • MARTOŠ, Ivan - ROZINAJOVÁ, Viera. Software service recommendation using context. In ECBS-EERC 2015 [elektronický zdroj] : 2015 IEEE Fourth Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems, 27-28 August 2015 Brno, Czech republic. 1. vyd. Los Alamitos : IEEE, 2015, USB, s. 32-38. ISBN 978-1-4673-7967-0. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84966480028.
 • LÓDERER, Marek - ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna. Predikcia spotreby elektrickej energie založená na kombinácii predikčných metód. In Data a znalosti 2015 : sborník konference. 1. a 2. 10. 2015, Praha, Česká republika. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2015, S. 33-36. ISBN 978-80-248-3824-3.
 • BLŠTÁK, Miroslav - ROZINAJOVÁ, Viera. Automatizovaná tvorba otázok z textu analýzou štruktúry viet. In WIKT 2015. Proceedings of 10th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies 2015. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 2015, S. 49-52. ISBN 978-80-553-2271-1.
 • VRABLECOVÁ, Petra - ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna. Data Stream Mining in the Power Engineering Domain. In Data a znalosti 2015 : sborník konference. 1. a 2. 10. 2015, Praha, Česká republika. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2015, S. 125-128. ISBN 978-80-248-3824-3.
 • GRMANOVÁ, Gabriela - ROZINAJOVÁ, Viera - BOU EZZEDDINE, Anna - LUCKÁ, Mária - LACKO, Peter - LÓDERER, Marek - VRABLECOVÁ, Petra - LAURINEC, Peter. Application of biologically inspired methods to improve adaptive ensemble learning. In NaBIC 2015. Advances in nature and biologically inspired computing : proceedings of the 7th World congress on nature and biologically inspired computing (NaBIC 2015), in Pietermaritzburg, South Africa, held December 01 - 03, 2015. 1. vyd. [Cham] : Springer, 2016, S. 235-246. ISBN 978-3-319-27400-3. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84951870645. • 2014
 • ROZINAJOVÁ, Viera - KOSKOVÁ, Gabriela - BOU EZZEDDINE, Anna - LUCKÁ, Mária - BIELIKOVÁ, Mária - NÁVRAT, Pavol. Informácia o riešení témy Big Data v projekte „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov“. In Znalosti 2014 [elektronický zdroj] : Exhibice, edukace a nacházení expertů. 13. ročník konference, Jasná pod Chopkom, Nízke Tatry, 26. - 27. září 2014. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, online, [4] s. ISBN 978-80-245-2054-4.
 • HARSÁNYI, Zoltán - ROZINAJOVÁ, Viera. Identifying semantic relationships in digital libraries. In Cognitive traveling in digital space of the web and digital libraries : yield of the interdisciplinary multi-partner project TraDice. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, s. 95-98. ISBN 978-80-227-4254-2.
 • KOSKOVÁ, Gabriela - BOU EZZEDDINE, Anna - LUCKÁ, Mária - ROZINAJOVÁ, Viera - LAURINEC, Peter. Perspektívy modelovania a predikovania veľkých dát v energetike. In WIKT 2014 : 9th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies. Proceedings. November 20-21, 2014 Smolenice, Slovakia. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, s. 57-62. ISBN 978-80-227-4267-2. • 2013
 • ŠELMECI, Roman - ROZINAJOVÁ, Viera. SOA Design Patterns - can they improve the process of Model Driven Development? In SCC 2013 Proceedings of the IEEE 10th International Conference on Services Computing, 27 June-2 July 2013 Santa Clara, California [elektronický zdroj]. Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2013, CD-ROM, s. 753-754. ISBN 978-0-7695-5026-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84891929579.
 • HARSÁNYI, Zoltán - ROZINAJOVÁ, Viera. Analysis of the conference quality using communities of researchers. In WIKT 2013 : 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 21-22, 2013 Herľany, Slovakia. Proceedings. Košice : Centre for Information Technologies, 2013, s.131-136. ISBN 978-80-8143-128-9.
 • J HARSÁNYI, Zoltán - ROZINAJOVÁ, Viera. Analýza kvality konferencií pomocou komunít výskumníkov. In Itlib. Informačné technológie a knižnice. Roč. 2013, č. 4 (2013), s. 22-24. ISSN 1335-793X.


 • 2012
 • ŠELMECI, Roman - ROZINAJOVÁ, Viera. One approach to partial formalization of SOA design patterns using production rules. In FEDCSIS - Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland [elektronický zdroj]. Piscatawey : IEEE, 2012, s.1381-1384. ISBN 978-83-60810-51-4. V databáze: WOS: 000312714400192 ; SCOPUS: 2-s2.0-84872541734.
 • A HARSÁNYI, Zoltán - ROZINAJOVÁ, Viera - ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Identifying Semantic Relationships in Digital Libraries of Cultural Heritage. In Lecture Notes in Computer Science : 4th International Conference, EuroMed 2012 Limassol, Cyprus, October 29 - November 3, 2012 Proceedings. s.738-745. ISSN 0302-9743. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84868021589.
 • BIELIKOVÁ, Mária - NÁVRAT, Pavol - BARLA , Michal - POLÁŠEK, Ivan - CHUDÁ, Daniela - TVAROŽEK, Jozef - ŠIMKO, Marián - ŠIMKO, Jakub - KRAMÁR, Tomáš - HOLUB, Michal - JURČÍK, Peter - KAPUSTÍK, Ivan - KOMPAN, Michal - KOSKOVÁ, Gabriela - KUČEČKA, Tomáš - KURIC, Eduard - LABAJ, Martin - LACKO, Peter - LANG, Ján - MEDERLY, Pavol - RÁSTOČNÝ, Karol - ROZINAJOVÁ, Viera - ŠELMECI, Roman - TOMLEIN, Michal - TVAROŽEK, Michal - VRANIĆ, Valentino - ZELENÍK, Dušan - UHLÁR, Marek - ČERNÍK, Andrej - RUTTKAY-NEDECKÝ, Ivan - RUTTKAY-NEDECKÝ, Peter - TÓTH, Tomáš. PerConIK - Personalized Conveying of Information and Knowledge Research Project Workshop Smolenice, Slovakia November 21, 2012. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 295 s. ISBN 978-80-227-3813-2.


 • 2011
 • HARSÁNYI, Zoltán - REPTA, Martin - ROZINAJOVÁ, Viera. Innovative mashup development: utilizing visual information about application programming interfaces. In ADBIS 2011. Research Communications : Proceedings II of the 15th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems September 20 - 23, 2011, Vienna. Wien : Österreichische Computer Gesselschaft, 2011, S. 75-84. ISBN 978-3-85403-285-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84891935158.


 • 2010
 • BARTALOS, Peter - PARALIČ, Marek - HABALA, Ondrej - HLUCHÝ, Ladislav - ROZINAJOVÁ, Viera - GAŽÁK, Martin. SEMCO-WS: Semantic Composition of Web Services. In Znalosti 2010: 9. ročník konference, Jindřichův Hradec, 3.-5. února 2010 Sborník příspěvků. Praha : VŠE v Praze, 2010, s.293-296. ISBN 978-80-245-1636-3.


 • 2009
 • ROZINAJOVÁ, Viera - KASAN, Michal - NÁVRAT, Pavol. Towards more effective support of service composition: utilizing AI-planning, semantics and user´s assistance. In Proceedings of the 2009 Fifth International Conference on Next Generation web Services Practices, NWeSP 2009, 9-11 September 2009, Prague, Czech Republic. Los Alamitos, Califonia : IEEE Computer Society, 2009, s.50-55. ISBN 978-0-7695-3821-1. V databáze: WOS: 000290702700008 ; SCOPUS: 2-s2.0-77951455851.
 • ROZINAJOVÁ, Viera - HLUCHÝ, Ondrej. One Approach to HTML Wrappers Creation: Using Document Object Model Tree. In CompSysTech´09, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, Ruse, Bulgaria, 18-19 June 2009. Ruse : Bulgarian Chapter of ACM, 2009, 2009), s.IIIA 15.1-6. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-77951478061.
 • A NÁVRAT, Pavol - BIELIKOVÁ, Mária - CHUDÁ, Daniela - ROZINAJOVÁ, Viera. Intelligent Information Processing in Semantically Enriched Web. In Lecture Notes in Computer Science : 18th International Symposium ISMIS 2009, Prague, September 2009, Proceedings. Vol. 5722 Foundations of Intelligent Systems (2009), s.331-340. ISSN 0302-9743. V databáze: WOS: 000270570200034 ; SCOPUS: 2-s2.0-70349881807.
 • HABALA, Ondrej - PARALIČ, Marek - ROZINAJOVÁ, Viera - BARTALOS, Peter. Semantically-Aided Data-Aware Service Workflow Composition. In Lecture Notes in Computer Science. Vol. 5404 : SOFSEM 2009. Theory and Practice of Computer Science (2009), s.317-328. ISSN 0302-9743. V databáze: WOS: 000263515600030 ; SCOPUS: 2-s2.0-67650706268.
 • HABALA, Ondrej - PARALIČ, Ján - ROZINAJOVÁ, Viera - BARTALOS, Peter. Data-aware Composition of Workflows of Web and Grid Services.
 • ANDRUŠKA, Igor - KAPUSTÍK, Ivan - ROZINAJOVÁ, Viera. Analýza komunikácie používateľov založená na doménovej ontológii. In WIKT 2009 Proceedings, 4th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 12-13, 2009, Herľany, Slovakia. Košice : FEI TU Košice, 2009, s.11-14. ISBN 978-80-89284-42-9.
 • KAPUSTÍK, Ivan - ROZINAJOVÁ, Viera - BARTALOS, Peter. Podpora kolaborácie používateľov rozšírením komunikačného nástroja na báze sémantického spracovania. In WIKT 2008 Proceedings: 3rd Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies, Smolenice, 6.-7. november 2008. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009, s.13-16. ISBN 978-80-227-3027-3.


 • 2008
 • A ROZINAJOVÁ, Viera - BRAUN, Marek - NÁVRAT, Pavol - BIELIKOVÁ, Mária. Bridging the gap between service-oriented and object-oriented architectures in information systems development. In IFIP Series. s.125-134. ISSN 1571-5736. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-47649120116 ; WOS: 000258129300010.
 • BARTALOS, Peter - KAPUSTÍK, Ivan - ROZINAJOVÁ, Viera. Visual support of workflow composition involving collaboration. In GCCP 2008 Proceedings : 4th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava, October 27-29. Bratislava : Ústav informatiky SAV, 2008, s.120-127. ISBN 978-80-969202-9-7.
 • J NÁVRAT, Pavol - KOVÁČIK, Martin - BOU EZZEDDINE, Anna - ROZINAJOVÁ, Viera. Web search engine working as a bee hive. In Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal. Vol. 6 (2008), s.441-452. ISSN 1570-1263. V databáze: SCOPUS.
 • NÁVRAT, Pavol - BIELIKOVÁ, Mária - CHUDÁ, Daniela - ROZINAJOVÁ, Viera. Informácie v sémanticky obohatenom priestore svetovej pavučiny. In KELEMEN, Jozef.Kapitoly o znalostnej spoločnosti. Bratislava : Iura Edition, 2008, s.221-253. ISBN 978-80-8078-209-2.


 • 2007
 • J NÁVRAT, Pavol - BIELIKOVÁ, Mária - ROZINAJOVÁ, Viera. Acquiring, Organising and Presenting Information and Knowledge from the Web. In Communication & Cognition. Vol. 40, Nr.1-2 (2007), s.37-44. ISSN 0378-0880.
 • NÁVRAT, Pavol - JASTRZEMBSKÁ, Lucia - BOU EZZEDDINE, Anna - ROZINAJOVÁ, Viera - JELÍNEK, Tomáš. Exploring Social Behaviour of Honey Bees Searching on the Web. In 2007 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (Workshops), Silicon Valley, California, USA, 2-5 November 2007. Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2007, s.21-25. ISBN 0-7695-3028-1. V databáze: WOS: 000253308500005.
 • NÁVRAT, Pavol - KOVÁČIK, Martin - BOU EZZEDDINE, Anna - ROZINAJOVÁ, Viera. Vyhľadávanie informácií pomocou včiel = Bee Aided Information Search. In Znalosti 2007 : 6. ročník konference, Ostrava, 21.-23.2.2007, Sborník příspěvku = Initialization and actualization of the user model in job offers search on the web. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, s.63-74. ISBN 978-80-248-1279-3.
 • BIELIKOVÁ, Mária - KAPUSTÍK, Ivan - NÁVRAT, Pavol - ROZINAJOVÁ, Viera. Web Services Composition Supported by Collaboration. In GCCP 2007 Proceedings : 3rd International workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava : Veda, 2007, s.26-31. ISBN 978-80-969202-7-3.
 • NÁVRAT, Pavol - KOVÁČIK, Martin - BOU EZZEDDINE, Anna - ROZINAJOVÁ, Viera. Metafora včelieho úľa - model vyhľadávania a odporúčania informácií. In Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita, 2007, s.249-256. ISBN 978-80-7248-412-6.


 • 2006
 • J HALAMOVÁ, Zuzana - NÁVRAT, Pavol - ROZINAJOVÁ, Viera. A Tool for Searching the Semantic Web for Supplies Matching Demands. In Communication and Cognition Artificial Intelligence: E-Learning III and the Knowledge Society. Vol. 23, No. 1-4 (2006), s.77-82. ISSN 0773-4182.
 • HALANOVÁ, Zuzana - NÁVRAT, Pavol - ROZINAJOVÁ, Viera. A Tool for Search the Semantic Web for Supplies Matching Demands. In CompSysTech´06: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, Veliko Turnovo, Bulgaria, 15-16 June, 2006 : Bulgarian Chapter of ACM, 2006, s.IIIB-18-1-18-7. ISBN 954-9641-46-5.
 • NÁVRAT, Pavol - BIELIKOVÁ, Mária - ROZINAJOVÁ, Viera. Acquiring, Organising and Presenting Information and Knowledge from the Web. In CompSysTech´06: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, Veliko Turnovo, Bulgaria, 15-16 June, 2006 : Bulgarian Chapter of ACM, 2006, s.IIIB.19-1-19-5. ISBN 954-9641-46-5.
 • MALEČKA, Juraj - ROZINAJOVÁ, Viera. An Approach to Semantic Query Expansion. In Tools for Acquisition, Organisation and Presenting of Information and Knowledge. In Research Project Workshop Bystrá dolina, Nízke Tatry, Slovakia, September 29-30, 2006, Proceedings. Bratislava : STU, 2006, 2006), s.148-153. ISBN 80-227-2468-8.


 • 2005
 • NÁVRAT, Pavol - BIELIKOVÁ, Mária - ROZINAJOVÁ, Viera. Methods and Tools for Acquiring and Presenting Information and Knowledge in the Web. In CompSysTech'05: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing. Varna, Bulgaria, 16-17 June 2005. Varna : Bulgarian Chapter of ACM, 2005, s.III.B 7.1-7.6. ISBN 954-9641-42-2.


 • 1996
 • CC NÁVRAT, Pavol - ROZINAJOVÁ, Viera. Knowledge based programming: An experiment in selecting a data type. In Arab Gulf Journal of Scientific Research. Vol. 14, No. 1 (1996), s.79-100. ISSN 1015-4442. V databáze: WOS: A1996UQ52700005 ; SCOPUS: 2-s2.0-0030456767.
 • J NÁVRAT, Pavol - ROZINAJOVÁ, Viera. Experiment in Knowledge Based Programming. Computer and Information Science – Journal of King Saud University, 8: 79-110, 1996.


 • 1993
 • CC NÁVRAT, Pavol - ROZINAJOVÁ, Viera. Making programming knowledge explicit. In Computers and Education. Vol. 21, No. 4 (1993), s.281-299. ISSN 0360-1315.
 • ROZINAJOVÁ, Viera - NÁVRAT, Pavol. Explicit Knowledge Representation in Support of Learning Programming. In P. Brna, S. Ohlsson, and H. Pain, editors, Proc, AI-ED 93 World Conference on Artificial Intelligence in Education, Charlottesville 1993, Association for the Advancement of Computing in Education.

PhD. students

Ing. Miroslav Blšták, PhD.: Automatic Question Generation Based on Sentence Structure Analysis finished
Ing. Roman Šelmeci, PhD.: Architectural Models of Software Systems and Services finished
Ing. Petra Vrablecová: Intelligent Analysis of Large Data Volumes
Ing. Peter Macko: Web Information Search Based on Queries in Natural Language
Ing. Marek Lóderer: Application of Biologically Inspired Algorithms in Prediction Based on Ensemble Learning
Ing. Matej Kloska: Anomaly detection
Ing. Róbert Magyar: Impact of Automated Event Extraction on Time Series Prediction
Ing. Jaroslav Loebl: Genetic Programming in Data Clustering
Ing. Miriama Pomffyová: Data Analysis

Research grants

Supervisor at FIIT STU

 • Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  APVV-16-0213
  07/2017 – 06/2021
 • Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  ITMS 26240120039
  01/2014 - 09/2015
 • Sémantická kompozícia webových a gridových služieb

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  APVV-0391-06
  01/2007 – 12/2009
 • Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe

  TISSNTE
  Comenius project
  09/2006 – 08/2009

Memberships

 • IFIP TC 8 (Information Systems) – national representative
 • Member of ACM
 • Member of Slovak Computer Society – member of executive committee (2012 – 2015)

Contact and info

 • Assoc. Prof. Viera Rozinajová, PhD.
 • Vicedean of the faculty (responsible for research, projects and industry cooperation)
 • UISI FIIT STU
 • Email: viera.rozinajovalmdfstuba.sk