doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

   Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

   Fakulta informatiky a informačných technológií

   Ilkovičova 2, 842 16  Bratislava 4

E-mail: tibor.krajcovic [at] stuba.sk

Telefón: 02/210 22 515

Fax: 02/654 20 587

 

Miestnosť: 5.15

 

 

Konzultačné hodiny:

 Pondelok

10:00 ÷ 11:00

Seminár:

 Pondelok

09:00 ÷ 10:00

ESLAB (1.35)

Prednášané predmety

Ďalšie aktivity

Mikropočítače

Poradca dekana pre rozvoj infraštruktúry fakulty a IT

Vnorené systémy

Centrum výpočtových a komunikačných služieb

 

Laboratórium vnorených systémov (ESLAB)

Vedenie projektov

 

Diplomové práce

Nadácia pre rozvoj informatiky

Záverečné projekty

SK UNESCO - IFAP

Tímový projekt

 

 

 

Doktorandské štúdium

 

Aktuálne témy

 

Vedení študenti