doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

   Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

   Fakulta informatiky a informačných technológií

   Ilkovičova 2, 842 16  Bratislava 4

E-mail: tibor.krajcovic [at] stuba.sk

Telefón: 02/210 22 515

Fax: 02/654 20 587

Konzultačné hodiny:

 Utorok

13:00 ÷ 14:00

 

 Štvrtok

09:00 ÷ 10:00

Miestnosť: 5.15

Takto vyzerám

Prednášané predmety

Ďalšie aktivity

Architektúra počítačových systémov

Poradca dekana pre rozvoj infraštruktúry fakulty a IT

Mikropočítače

Centrum výpočtových a komunikačných služieb

Vnorené systémy

Laboratórium vnorených systémov

 

 

Vedenie projektov

Nadácia pre rozvoj informatiky

Bakalárske projekty

SK UNESCO - IFAP

Diplomové práce

 

 

 

Doktorandské štúdium

 

Aktuálne témy

 

Vedení študenti