doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

 

   Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

   Fakulta informatiky a informačných technológií

   Ilkovičova 2, 842 16  Bratislava 4

E-mail: tibor.krajcovic [at] stuba.sk

 

 

Telefón: 02/210 22 515

 

 

 

Fax: 02/654 20 587

 

 

 

Miestnosť: 5.15

 

 

 

Konzultačné hodiny:

 Pondelok

 12:00 ÷ 13:00 (ESLAB 1.35)

 

 

 Streda

 11:00 ÷ 12:00 (ESLAB 1.35)

 

Prednášané predmety

Ďalšie aktivity

 

Architektúra počítačových systémov

Centrum výpočtových a komunikačných služieb

 

Mikropočítače

Laboratórium vnorených systémov (ESLAB)

 

Vnorené systémy

Nadácia pre rozvoj informatiky

 

 

 

 

Vedenie projektov

 

 

Diplomové práce

 

 

Záverečné projekty

 

 

Tímový projekt

 

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

 

 

Aktuálne témy

 

 

Vedení študenti