Obháje diplomové práce

 

1.       Hraška, M. (1993). Emulátor internej pamäte programu jednočipových mikropočítačov radu 8051

2.       Zatroch, J. (1993). Ladiaci prostriedok multitransputerovského systému

3.       Hýbal, M. (1994). Firmware emulátora internej pamäte programu jednočipových mikropočítačov radu 8051

4.       Šramko, R. (1994). Grafické zobrazenie topológie transputerovskej siete a jeho integrácia do ladiaceho prostriedku

5.       Kristof, R. (1995). Dynamická rekonfigurácia transputerovskej siete

6.       Mazur, M. (1995). Spätný prekladač transputera T800 a jeho integrácia do ladiaceho prostriedku

7.       Dobosi, Z. (1996). Inteligentný V/V podsystém transputera

8.       Hegedüš, M. (1999). Mikropočítač pre vnorené aplikácie na báze mikroprocesora I80386EX

9.       Ivanovič, Ľ. (1999). Inteligentná šachovnica

10.    Hoďovský, Ľ.(2000). Ladiaci prostriedok pre jednodoskový mikropočítač na báze PIC16C74A

11.    Mišovič, M. (2000).  Sériová komunikačná karta s rozhraním ISA

12.    Poláček, V.(2000).  Vstupno/výstupná karta s rozhraním ISA

13.    Svoboda, R.(2000).  Databázový systém pre predajňu elektrosúčiastok

14.    Voltemar, M. (2000). Ladiaci prostriedok pre jednodoskový mikropočítač na báze I80C552

15.    Werškov, V. (2000). Mikropočítačový systém pre vnorené aplikácie odolný proti poruchám

16.    Benček, M. (2001). Hardvérový šifrátor

17.    Kubíček, M. (2001). Alternatívne pripojenie PC k LAN

18.    Mačica, J. (2001). Alternatívy spájania LAN

19.    Pokorný, Z. (2001). Pager

20.    Záhradník, P. (2001). Gitarový multiefekt

21.    Kleinert, P. (2002). Ladiaci prostriedok pre mikropočítač na báze 80386EX

22.    Markusek, R. (2002). Priemyselná kamera s číslicovým výstupom

23.    Hlocký, P. (2005). Vnorený multiprocesorový systém

24.    Hrablay, M. (2005). Vnorený multiprocesorový systém

25.    Štrba, A. (2005). Experimentálny mikropočítač

26.    Malcho, J. (2006). Simulátor technologického zariadenia

27.    Abaffy, J. (2008). Externé prerušenia v rôznych OS

28.    Palkovič, M. (2008). Monitor pre EMP386EX

29.    Pohronská, M. (2008). Experimentálny hudobný nástroj s MIDI výstupom

30.    Gregor, V. (2009). Podpora pre programovanie GPS aplikácií pod OS Windows Mobile

31.    Sobolič, M. (2009). Elektronická podpora organizácie športového podujatia

32.    Jurikovič, M. (2009). Komunikácia mobilného telefónu s počítačom prostredníctvom rozhrania Bluetooth

33.    Žucha, M. (2009). Podpora pre programovanie GPS aplikácií pod OS Windows XP a vyššie

34.    Hopko, J. (2009). Vizualizácia siete bezdrôtových senzorov

35.    Fekete, M. (2010). Hardvérový šifrátor s asymetrickou šifrou

36.    Lörinc, B. (2010). Hardvérový šifrátor s asymetrickou šifrou

37.    Olejník, Š. (2011). RC model ovládaný prostredníctvom Bluetooth

38.    Štrba, J. (2011). Diagnostický systém na zisťovanie stavu aktívnych prvkov pomocou OBD 2 protokolu

39.    Hvizdoš, R. (2012). Passive USB packet acquisition and analysis

40.    Nováková, K. (2012). Monitorovanie polohy objektov v reálnom čase pomocou GPS

41.    Vojtko, M. (2012). Modulárny operačný systém pre vnorené systémy

42.    Káčer, L. (2013). Webový server pre vnorené systémy

43.    Matula, T. (2013). Univerzálny vnorený systém pre správu inteligentných objektov

44.    Perešíni, O. (2013). Experimentálny vnorený systém pre riadenie inteligentných akčných členov cez internet

45.    Harvanová, V. (2014). Monitorovací systém pre inteligentnú domácnosť

46.    Medvec, M. (2014). Experimentálny digitálny syntetizátor

47.    Sekeráš, M. (2014). Analýza a riadenie spotreby energie vnorených systémov so sieťovou komunikáciou

48.    Valiček, M. (2016). Návrh a implementácia systému na zber údajov

49.    Dobai, M. (2017). Firmvér riadiaceho systému technologického zariadenia s bezpečnou prevádzkou

50.    Radványi, P. (2017) Komunikačný modul riadiaceho systému v prostredí Internetu vecí (IoT)

51.    Číkoš, M. (2018). Aplikácia kontroly toku programu na detekciu škodlivého softvéru

52.    Kalužník, M. (2018). Analýza škodlivého softvéru pomocou metód kontroly toku programu

53.    Vaculčiak, A. (2018). Ochrana aplikačných programov pred škodlivým softvérom

54.    Dieška, M. (2019). Technologický model domu s inteligentnými prvkami pre IoT

55.    Husár, P. (2019). Smart model bytového domu v prostredí IoT

56.    Lukáč, D. (2019). Komunikácia simulátorov technologického zariadenia v prostredí Internetu vecí

57.    Roba, D. (2019). Kooperujúci simulátor technologického zariadenia založený na synchronizácií v prostredí Internetu vecí

58.    Vrba, L. (2019). Technologický model inteligentného rodinného domu pre IoT