Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta informatiky a informačných technológií

LABORATÓRIUM VNORENÝCH SYSTÉMOV

 

Vedúci: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

Laboratórium je určené na výskum v oblasti vnorených systémov. Vybavenie laboratória umožňuje navrhnúť, implementovať a otestovať aplikácie pre vnorené systémy na báze moderných mikroprocesorov, jednočipových mikropočítačov a softcore procesorov, vrátane aplikácií, pracujúcich v reálnom čase. Je vybavené špecializovanými zariadeniami, ako sú vývojové kity na báze monolitických mikroprocesorov s architektúrami RISC a CISC, FPGA a CPLD vývojové kity, logické analyzátory, vnútroobvodové a JTAG emulátory, digitálne osciloskopy a ďalšie vývojové prostriedky.

Celkový pohľad na laboratórium vnorených systémov

Oživovanie 8-bitového mikropočítača - simulátor EPROM

Oživovanie 16-bitového mikropočítača – EPROM ladenie

Oživovanie 16-bitového mikropočítača - ICE

Systémy pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora rodiny x86, vyvinuté v laboratóriu

Vývojový systém na báze 32-bitového procesora s architektúrou RISC a FPGA obvodom

Vývojové kity BeagleBone Black s procesorom ARM Cortex-A8

Vývojové kity JOULE s procesorom Intel ATOM

Vývojové kity MinnowBoard MAX s procesorom Intel ATOM

Vývojové kity EEDT6.0

 

Projekty a publikácie za posledných 5 rokov