Aktuálne vedení študenti

 

Ing. František Kudlačák

 

Ing. Vladimír Kunštár

 

Ing. Michal Valiček

 

Ing. Stanislav Zeman

 

 

 

Úspešní absolventi

 

Ing. Attila Štrba, PhD. (2011) Wireless Embedded Systems Powered by Energy Harvesting

 

Ing. Mária Pohronská, PhD. (2012) Využitie programovateľného hardvéru na realizáciu expertných vnorených systémov

 

Ing. Martin Vojtko, PhD. (2016) Formálny opis operačných systémov pre vnorené systémy