Obhájené záverečné (bakalárske) projekty

 

1.       Mišovič, M. (1998). Mikropočítač pre vnorené aplikácie na báze PIC16C74A

2.       Poláček , V.(1998). Mikropočítač pre vnorené aplikácie na báze I8096

3.       Svoboda, R. (1998). Mikropočítač pre vnorené aplikácie na báze I8096

4.       Voltemar, M. (1998). Mikropočítač pre vnorené aplikácie na báze I80C552

5.       Werškov, V.(1998). Mikropočítač pre vnorené aplikácie na báze I80C51

6.       Benček, M. (1999). Riadiaci jazyk autonómneho V/V podsystému na báze M68HC11

7.       Kubíček, M. (1999). Univerzálny sieťový interfejs

8.       Mačica, J. (1999). Univerzálny sieťový interfejs

9.       Pokorný, Z. (1999). Riadiaci systém na báze jednočipového mikropočítača

10.    Záhradník, P. (1999). Riadiaci systém na báze jednočipového mikropočítača

11.    Kleinert, P. (2000). Školský mikropočítač na báze 80386EX

12.    Mánik, M. (2000). Školský mikropočítač na báze 80C552

13.    Markusek, R. (2001). Monitorovací systém na báze I80C51

14.    Rak, D. (2001). Riešenie reálneho problému sieťovej komunikácie

15.    Török, T. (2001). Riešenie reálneho problému sieťovej komunikácie

16.    Fargaš, V. (2002). Univerzálny statický ICE (hardvér)

17.    Farkaš, A. (2002). Demonštračný mikroprogramovateľný procesor

18.    Prokša, M. (2002). Databázový systém pre evidenciu výpočtovej techniky

19.    Závodský, M. (2002). Univerzálny statický ICE (firmvér)

20.    Hlocký, P. (2003). Statický vnútroobvodový emulátor

21.    Hrablay, M. (2003). Statický vnútroobvodový emulátor

22.    Chrvala, E. (2003). Osciloskopická karta pre PC

23.    Olbert, J. (2003). Osciloskopická karta pre PC

24.    Štrba, A. (2003). Vnorený systém pre polohovacie zariadenie

25.    Malcho, J. (2004). Experimentálny mikropočítač

26.    Fülöp, R. (2005). Ladiaci program pre experimentálny mikropočítač

27.    Angelovič, S. (2006). Generátor cieľových súborov pre napaľovanie pamätí

28.    Dobai, R. (2006). Experimentálny mikropočítač

29.    Haulik, M. (2006). Univerzálny generátor prerušení

30.    Novák, M. (2006). Experimentálny mikropočítač EMP386EX

31.    Osvald, D. (2006). Monitorovacia jednotka číslicových systémov

32.    Tlacháč, V. (2006). Experimentálny mikropočítač EMP386EX

33.    Zubal, M. (2006). 24-vstupová prerušovacia karta pre PC

34.    Fekete, M. (2008). Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52

35.    Moťovský, E. (2008). Ladiaci prostriedok pre systémy na báze 8051

36.    Olejník, Š. (2008). Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52

37.    Tkáč, S. (2008). Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52

38.    Minárik, A. (2009). Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS EXCEL

39.    Hvizdoš, R. (2010). Framework protokolu USB pre jednočipové mikropočítače

40.    Káčer, L. (2010). Modulárny monitorovací systém

41.    Harvanová, V. (2010). Modulárny monitorovací systém

42.    Holúbek, D. (2010). Ovládač pre linuxový zvukový subsystém ALSA

43.    Tamaškovič, P. (2010). Firmvér pre riadiaci systém výťahu

44.    Vojtko, M. (2010). Experimentálny cyklopočítač s USB rozhraním

45.    Laštinec, J. (2011). Rozširujúce moduly mikropočítača EMP386EX

46.    Dukát, M. (2012). Emulátor pamätí EPROM

47.    Medvec, M. (2012). Emulátor pamätí EPROM

48.    Šubín, J. (2012). Ladiaci program pre systémy na báze 80386EX

49.    Hošková, D. (2014). Riadiaci program vnútroobvodového emulátora

50.    Valiček, M. (2014). Implementácia súbežných procesov vo vnorených systémoch

51.    Dobai, M. (2015). Testovací subsystém vývojového kitu EMP386EX

52.    Doubravský, L. (2015). Testovací subsystém vývojového kitu PXA255

53.    Košťál, K. (2015). Testovací subsystém vývojového kitu PXA255

54.    Černák, D. (2016). Vnorený systém (gateway) na báze TI CC3100

55.    Číkoš, M. (2016). Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI

56.    Mastiľak, L. (2016). Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI

57.    Štefčák, M. (2016). Grafické používateľské rozhranie pre debugger DEBUGx86-S

58.    Vaculčiak, A. (2016). Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI

59.    Balashov, P. (2017). Experimentálny systém pre analýzu pachových vzoriek

60.    Husár, P. (2017). Časomiera pre paralelné preteky

61.    Lukáč, D. (2017). Simulátor technologického zariadenia

62.    Pešek, R. (2017). Experimentálny hudobný nástroj

63.    Paulíčková, M. (2017). Simulátor technologického zariadenia

64.    Roba, D. (2017). Simulátor technologického zariadenia

65.    Fúsek, A. (2018). Vnorený systém pre správu inteligentnej budovy v prostredí IoT

66.    Groma, M. (2018). Vnorený systém pre správu inteligentnej budovy v prostredí IoT

67.    Kováč, A. (2018). Ovládanie zariadení inteligentnej budovy v prostredí IoT

68.    Bachan. V. (2019). Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT

69.    Frídel. T. (2019). Grafické používateľské rozhranie pre debugger UMON-51

70.    Kollár. R. (2019). Univerzálny data logger paralelnej zbernice