Aspektovo-orientovaný vývoj softvéru

ak. rok 2017/18


Prednášateľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Asistent: Ing. Ján Lang, PhD.
Typ štúdia: inžinierske
Študijný program: Softvérové inžinierstvo
Semester: zimný
Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 2-2
Spôsob ukončenia: skúška
Počet kreditov: 6

Cieľom predmetu je zvládnutie základov aspektovo-orientovaného vývoja softvéru, ktoré umožňuje vyšší stupeň oddelenia záležitostí prostredníctvom modularizácie pretínajúcich záležitostí. Predmet poskytuje prehľad aspektovo-orientovaných prístupov k vývoju softvéru cez všetky jeho etapy, ako aj s nimi spojených programovacích jazykov. Predmet pokrýva aj súvis aspektovo-orientovaného vývoja softvéru a radov softvérových výrobkov. Študenti nadobudnú praktické skúsenosti s v súčasnosti najvýznamnejším aspektovo-orientovaným jazykom, AspectJ.fiit.stuba.sk/~vranic/aovs

Valentino Vranić
vranic at stuba.sk