Modelovanie softvéru 2021/22

English website


Prednášateľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Asistenti: Ing. Pavle Dakić, M.Sc. a Ing. Ján Lang, PhD.
Typ štúdia: bakalárske
Ročník: 3.
Študijný program: Informatika
Semester: zimný
Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 2-2
Spôsob ukončenia: skúška
Počet kreditov: 6

Predmet sa zameriava na vyjadrenie softvéru na všetkých úrovniach vývoja adekvátnymi modelmi. Každý model softvéru od iniciálnej špecifikácie po implementáciu možno vnímať ako špecifikáciu, a celý proces vývoja softvéru ako zjemňovanie alebo konkretizáciu špecifikácie. Špeciálna pozornosť je venovaná prípadom použitia a jazyku UML, ale predmet približuje aj formálne prístupy k modelovaniu softvéru.fiit.stuba.sk/~vranic/msoft

Valentino Vranić
vranic at stuba.sk