Dizertačné, diplomové a bakalárske projekty

PhD, Master's, and Bachelor's Theses

Valentino Vranić


Tu nájdete zoznam dizertačných, diplomových a bakalárskych projektov, ktoré vediem alebo som viedol.

Here you may find the list of the PhD, Master's, and Bachelor's theses I supervise or have supervised.

Šablóna BP a DP v LaTeXu


Dizertačné projekty / PhD theses


Diplomové projekty / Master's theses


Bakalárske projekty / Bachelor's thesesValentino Vranić vranic at stuba.sk