Скрам – људска страна развоја софтвера

Валентино Вранић

Скрам (Scrum), један од агилних приступа развоју софтвера који се показао као врло успешан у пракси, део свог успеха сасвим сигурно дугује свом складу с природним приступом човека раду. Не захтевајући да човек било шта измишља и привидно планира, Скрам у човеку буди искреност и креативност у раду. Дајући слободу без непрестане контроле путем неодговарајућих метрика, Скрам буди у човеку одговорност и прецизност. Без директивне управе Скрам доводи до склада и сарадње у тиму. Све ово може на први поглед изгледати као парадокс, али поглед на супротан приступ доведен до апсурда објашњава све. Иако је примењив у разним областима, предности Скрама су вероватно најизраженије управо у развоју софтвера.Valentino Vraniж
vranic at fiit.stuba.sk