Výskum inteligentných softvérových systémov

ak. rok 2021/22

Prednášateľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Študijný program: Inteligentné softvérové systémy
Semester: zimný
Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 1–0
Spôsob ukončenia: zápočet
Počet kreditov: 3

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom príležitosť iniciovať výskum v oblasti softvérových systémov, ktorý vyústi do diplomovej práce. Súčasťou predmetu je získanie témy diplomovej práce a vypracovanie výskumného zámeru a zadania diplomovej práce.

Podrobnejšie údaje o predmete v AISe

Termíny

Semináre


fiit.sk/~vranic/viss

Valentino Vranić vranic at stuba.sk