Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2006/2007

Skúška


Spôsob hodnotenia

Na základe súčtu bodov za semester a skúšku bude podľa platnej stupnice vypočítaná známka. V prípade potreby hodnotenie bude upravené tak aby rozloženie známok zodpovedalo rozloženiu stanovenom vyhláškou MVŠ (Príloha 4 k vyhláške Ministerstva školstva o kreditovom štúdiu a v súlade s európskym systémom transferu kreditov ECTS), ktoré je dostupné v študijnom programe.

Výsledky budú zverejnené prostredníctvom AIS.

Riadny termín

Test a riešenia otázok sú dostupné tu:

Kľúč pre hodnotenie otázky 17 je priamo v kóde. Otázka 18 bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

  1. Základný typ prvku (4 b)
  2. Odvodené typy prvkov (2 b)
  3. Dodržanie zapúzdrenia (2 b)
  4. Rozdielne správanie pri spájaní zabezpečené prekonávaním (4 b)

K hodnoteniu otázky 18 bol pridávaný 1 b za použitie výnimky a 1 b za uvedenie príkladu s prekonávaním.

Opravný termín

Test a riešenia otázok sú dostupné tu:

Otázka 17 bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Otázka 18 bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

K hodnoteniu otázky 18 bol pridávaný 1 b za uvedenie príkladu s prekonávaním.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk