Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2010/11

Skúška


Riadny termín

Otázky a odpovede z riadneho termínu skúšky sú dostupné tu:

Riešenie úlohy 18 spočívalo v aplikácii návrhového vzoru Visitor na pridanie operácie výpisu (návštevník) od organizačných jednotiek firmy (element).

Otázka bude hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.

Opravný termín

Otázky a odpovede z opravného termínu skúšky sú dostupné tu.

Riešenie úlohy 18 spočívalo v aplikácii návrhového vzoru Visitor na oddelenie finančných produktov (element) od kritérií výpisu stavu (návštevník).

Otázka bude hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk