Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2011/12

Skúška


Riadny termín

Otázky a odpovede z riadneho termínu skúšky sú dostupné tu:

Riešenie úlohy 16 spočíva v aplikácii návrhového vzoru Composite, pričom trieda, ktorá reprezentuje zloženú úlohu, hrá rolu Composite, kým trieda, ktorá reprezentuje elementárnu úlohu, hrá rolu Leaf. Operácia výpisu je predpísaná v spoločnom rozhraní, ktoré tieto triedy implementujú, a ktoré hrá rolu Component. V zozname úloh (napr. ArrayList alebo aj obyčajné pole) sa potom uchovávajú objekty typu tohto spoločného rozhrania.

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.

Opravný termín

Otázky a odpovede z riadneho termínu skúšky sú dostupné tu.

Riešenie úlohy 16 spočíva v aplikácii návrhového vzoru Visitor na oddelenie entít, ktoré vykazujú výskumné ukazovatele (element), od výpisu týchto ukazovateľov (návštevník).

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk