Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2007/08

Semestrálny test


Termín

Semestrálny test bude v siedmom týždni semestra.

Semestrálny test bude 4. apríla o 14.00 v miestnostiach BC 300, DE 300, CD 300, AB 150 a BC 150. Rozmiestnenie je dané podľa priezvisk:

Opravný termín nie je. Podľa predpisov fakulty, pre študentov, ktorí sa z oprávnených dôvodov nezúčastnia testu, bude náhradný termín, ale len ak tieto dôvody schváli prodekanka pre vzdelávanie. Žiadosti sa podávajú na študijnom oddelení do troch dní odo dňa neprítomnosti.

Test a riešenia

Test a riešenia otázok sú dostupné tu:

Náhradný test sa konal 13. mája. Test a riešenia otázok sú dostupné tu.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk