Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2009/10

Semestrálny test


Termín

Semestrálny test bude v piatok 9. apríla o 15.00 v miestnostiach AB 150, BC 150, AB 300 a DE 300. Na teste budú otázky z prvých piatich prednášok.

Opravný termín nie je. Podľa predpisov fakulty, pre študentov, ktorí sa z oprávnených dôvodov nezúčastnia testu, bude náhradný termín, ale len ak tieto dôvody schváli prodekanka pre vzdelávanie. Žiadosti sa podávajú na študijnom oddelení do troch dní odo dňa neprítomnosti.

Testy a odpovede

Testy a odpovede sú dostupné tu:

Otázky a ponúknuté odpovede sú rovnaké v obidvoch skupinách, len je ich poradie iné.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk