Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2011/12

Semestrálny test


Semestrálny test bude 28. marca o 18.00 (v čase prednášky) v miestnostiach AB-300, BC-300, CD-300 a DE-300.

Na teste budú otázky len z látky preberanej na prednáškach 1–5.

Opravný termín nie je. Náhradný termín je možný len pri neprítomnosti z oprávnených dôvodov riadne registrovanej na študijnom oddelení.

Testy a odpovede

Testy a odpovede sú dostupné tu:

Otázky a ponúknuté odpovede sú rovnaké v obidvoch skupinách, len je ich poradie iné.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk