Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2012/13

Semestrálny test


Semestrálny test bude 12. apríla o 14.00 v miestnostiach -1.57, -1.58 a -2.01.

Rozmiestnenie je nasledujúce:

Opravný termín nie je. Náhradný termín je možný len pri neprítomnosti z oprávnených dôvodov riadne registrovanej na študijnom oddelení.

Testy a odpovede

Testy a odpovede sú dostupné tu:

Otázky a ponúknuté odpovede sú rovnaké v obidvoch skupinách, len je ich poradie iné.

Do obidvoch skupín k otázke s triedami X, Y a Z bola pridaná trieda M, ktorá na teste bola napísaná na tabuli.

Náhradný test je dostupný tu.

Testy z predchádzajúcich rokov sú dostupné v archíve.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk