Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2014/15

Testy


Na tejto stránke nájdete informácie o testoch uskutočnených v rámci predmetu. Testy z predchádzajúcich realizácii predmetu nájdete v archíve.

Test v priebehu obdobia výučby

Test, ktorý sa konal 17. apríla o 14.00 v miestnostiach -1.57, -1.58, DE-300, DE-150 a CPU je spolu s odpoveďami dostupný tu:

Skúška

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške tu budú zverejnené otázky a kľúč hodnotenia.

Riadny termín

Otázky a odpovede zo skúšky konanej 28. mája o 10.30 v -1.58, -1.57, 1.40, 1.31, CPU a sále sú dostupné tu:

Otázky a ponúknuté odpovede sú rovnaké v obidvoch skupinách, len je ich poradie iné.

Otázka 12. V otázke 12 mal byť aplikovaný vzor Observer.

Otázka bude hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.

Opravný termín

Otázky a odpovede z opravnej skúšky konanej 23. júna o 10.30 v posluchárni -1.58 sú dostupné tu:

Otázky a ponúknuté odpovede sú rovnaké v obidvoch skupinách, len je ich poradie iné.

Otázka 12. V otázke 12 mal byť aplikovaný návrhový vzor Observer. Hlavná postava je reprezentovaná abstraktnou triedou alebo rozhraním a hrá rolu Subject, od ktorej je odvodený jediný konkrétny typ postavy. Vec je reprezentovaná abstraktnou triedou alebo rozhraním a hrá rolu Observer, od ktorej sú odvodené konkrétne druhy vecí. Energia postavy je reprezentovaná príslušným atribútom (napr. int). V metóde, ktorá slúži na úpravu energie, sa aktivuje notifikácia všetkých registrovaných vecí, ktoré následne upravia svoju účinnosť reprezentovanú príslušným atribútom (napr. enum alebo Boolean).

Otázka bude hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk