Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2016/17

Testy


Test v priebehu obdobia výučby

Test, ktorý sa konal 4. apríla o 10.00 v miestnostiach -1.61, -1.65 a -1.58, je spolu s odpoveďami dostupný tu:

Opravný termín semestrálneho testu nie je. Náhradný termín sa poskytuje študentom, ktorí sa riadneho termínu nezúčastnili z oprávnených dôvodov, a ktorých neprítomnosť je akceptovaná a evidovaná na študijnom oddelení.

Náhradný test, ktorý sa konal 10. mája o 11.00 v miestnosti 4.26, je spolu s odpoveďami dostupný tu:

Skúška

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške budú zverejnené otázky a odpovede.

Riadny termín

Otázky a odpovede zo skúšky konanej 9. júna o 10.30 v posluchárňach -1.61, -1.65 a -1.58 nájdete tu:

Opravný termín

Otázky a odpovede z opravnej skúšky konanej 28. júna o 10.30 v posluchárni -1.61 sú dostupné tu.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk